Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Khánh Hòa(BX Phí bắc Nha Trang) - Đà Nẵng

Thứ sáu, 14 Tháng bảy 2017 15:49 Array In Array

   Ngày 04/7/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 1263/SGTVT-QLVTPTNL ngày 22/6/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa về việc đăng ký tăng tần suất khai thác tuyến Khánh Hòa đi Đà Nẵng và ngược lại của Chi nhánh Nha Trang - Công ty CP xe khách Phương Trang FUTABUSLINES. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Khánh Hòa đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Phía Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;


   Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 495 km; Mã số tuyến: 4379.1112.A;


   Hành trình: Bến xe Phía bắc Nha Trang – QL1 – Đường Trường Chinh – Cầu khác mức Ngã ba Huế - Tôn Đức Thắng – Bến xe TT Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 02 chuyến/ngày/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Phía Bắc Nha Trang: lúc 18h30’, 19h30’ hàng ngày;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 17h40’, 18h40’ hàng ngày;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 10 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Chi nhánh Nha Trang - Công ty CP xe khách Phương Trang FUTABUSLINES sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: