Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Bình(BX Tiến Hóa)

Thứ năm, 02 Tháng ba 2017 15:43 Array In Array

   Ngày 28/02/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 02/HV ngày 30/12/2016 của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hải Vân về Đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Bình và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Tiến Hóa, tỉnh Quảng Bình;


   Cự ly vận chuyển: 340 km; Mã số tuyến: 43731120.A;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng – Hầm đèo Hải Vân - QL1A - QL12A- Bến xe khách Tiến Hóa và ngược lại.;


   Số chuyến khai thác: 22 chuyến/tháng/một bến (trừ các ngày 01,05,09,13, 17,21,23 và 27 dương lịch không hoạt động);


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: 19 giờ 30 phút;


   - Tại bến xe Tiến Hóa: 05 giờ 00 phút;


   Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe: 06 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hải Vân sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


Phòng QLVTPT&NL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: