Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Nam

Thứ ba, 30 Tháng tám 2016 13:44 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 19/8/2016, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 1391/TB-SGTVT ngày 17/8/2016 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã Vận tải và xây dựng Bắc Trà My. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải.


   Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Nam và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam;


   Cự ly vận chuyển: 120 km;


   Mã số tuyến: 92432411A;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu khác mức Ngã ba Huế - Trường Chinh – QL 1A – ĐT616 – Tiên Phước - Bến xe Bắc Trà My và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 26 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


      - Tại bến xe Bắc Trà My: lúc 05 giờ 15 phút hằng ngày (trừ các ngày: 01,09,15 và 23 âm lịch hàng tháng không hoạt động);


      - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 09 giờ 05 phút hằng ngày (trừ các ngày: 01,09,15 và 23 âm lịch hàng tháng không hoạt động);


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 02 giờ 50 phút.


   Sau 05 ngày đăng ký thông báo, nếu không có đơn vị nào đăng ký trùng tuyến và giờ xe chạy thì coi như đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã Vận tải và xây dựng Bắc Trà My đã thành công và được cơ quan quản lý tuyến công nhận và cấp phù hiệu. Nếu trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo thành công mà đơn vị không hoạt động thì coi như đã hủy bỏ đăng ký.


   Trường hợp đăng ký thành công, đơn vị có trách nhiệm liên hệ với Công ty CP Vận tải & Quản lý bến xe Đà Nẵng ký hợp đồng khai thác bến cho doanh nghiệp và kiểm tra xe ra, vào bến theo quy định.


Phòng QLVT-PT&NL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan