Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Bình Định – Đà Nẵng

Thứ ba, 05 Tháng bảy 2016 17:39 Array In Array

   Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được Công văn số 1352/SGTVT-BĐ ngày 28/6/2016 của Sở GTVT tỉnh Bình Định về đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã vận tải 07/12 An Lão. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải.


    Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử công văn về thông tin hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp như sau:


   Công văn số 1352/SGTVT-BĐ: tải về


QLVT&PT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: