Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Khắc phục hư hỏng khe co dãn cầu qua kênh thuộc công trình HTKT Khu số 7 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc trước khi hết thời gian bảo hành

Thứ hai, 08 Tháng bảy 2019 08:32 PDF.  Array In Array  Email

Hạng mục công trình Khắc phục hư hỏng khe co dãn cầu qua kênh thuộc công trình HTKT Khu số 7 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc trước khi hết thời gian bảo hành triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 494/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 01/7/2019; cụ thể như sau:
1. Cấp cho:
a) Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng & Công nghiệp.
- Địa chỉ: Số 01 đường Thanh Long, thành phố Đà Nẵng.
- Số điện thoại: 0236.3817.118; 0935.200.566.
b) Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Kiến Quốc.
- Địa chỉ: Số 63 đường Xuân Diệu, thành phố Đà Nẵng.
- Số điện thoại: 0236.3887.711; 0914.268.419.
2. Nội dung thi công:
Sửa chữa, thay thế 07 khe co dãn cầu qua kênh thuộc công trình HTKT Khu số 7 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc kết hợp sửa chữa một phần bó vỉa và thay thế 01 trụ biển báo bị hư hỏng để khắc phục các tồn tại trước khi tổ chức kiểm tra, xác nhận hết thời gian bảo hành công trình theo quy định.
3. Thời gian thi công: từ ngày 04/7/2019 đến hết ngày 14/7/2019.


P. TCKT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan