Thi công trên đường bộ đang khai thác

Sửa chữa hư hỏng đường Lê Trọng Tấn, Tú Mỡ và Nguyễn Văn Tạo

Thứ ba, 21 Tháng năm 2019 08:42 PDF.  Array In Array  Email

Công trình Sửa chữa hư hỏng đường Lê Trọng Tấn, Tú Mỡ và Nguyễn Văn Tạo, thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 338/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 09/5/2019, cụ thể như sau:
1. Đơn vị được phép sử dụng:
a) Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng & Bảo trì hạ tầng giao thông.
- Địa chỉ: Số 606 đường 2 Tháng 9, thành phố Đà Nẵng.
- Số điện thoại: 0236.3786.386; 0913.344.135.
b) Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Duy.
- Địa chỉ: Số 65 đường Bế Văn Đàn, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
- Số điện thoại: 0983.579.247.
2. Nội dung thi công:
a) Đường Lê Trọng Tấn (Đoạn từ nút giao Phạm Ngọc Mậu - Lê Trọng Tấn đến giáp đường Trường Chinh): Cào bóc lớp trên mặt đường bê tông nhựa dày 6cm tại các vị trí bị hư hỏng bằng máy chuyên dụng (Mặt đường hiện trạng gồm 02 lớp : lớp trên dày 6cm và lớp dưới dày 10cm), hoàn trả mặt đường với kết cấu như sau:
- Bê tông nhựa chặt 12,5 dày 6cm;
- Tưới nhựa dính bám 0,5 l/m2.
b) Đường Tú Mỡ (Đoạn từ nút giao Lê Thạch - Tú Mỡ đến nút giao Nguyễn Văn Tạo - Tú Mỡ): Cắt, đào bỏ mặt đường bê tông nhựa tại các vị trí bị hư hỏng dày 10cm (Mặt đường hiện trạng gồm 02 lớp: lớp trên dày 4cm và lớp dưới dày 6cm); lu lèn tăng cường móng cấp phối đá dăm hiện trạng đạt độ chặt K>=98 và hoàn trả mặt đường với kết cấu như sau:
- Bê tông nhựa chặt 12,5 dày 4cm;
- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,3 l/m2;
- Bê tông nhựa chặt 19 dày 6cm;
- Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 0,8 l/m2.
- Lu lèn lớp móng cấp phối đá dăm hiện trạng, độ chặt K98.
c) Đường Nguyễn Văn Tạo (Từ nút giao Tú Mỡ - Nguyễn Văn Tạo đến nút giao Cao Sơn Pháo - Nguyễn Văn Tạo): Cắt, đào bỏ mặt đường bê tông nhựa tại các vị trí bị hư hỏng dày 7cm (01 lớp), lu lèn móng cấp phối đá dăm hiện trạng đạt độ chặt K>=98; hoàn trả mặt đường tại các vị trí hư hỏng kết hợp thảm tăng cường toàn bộ mặt đường bằng bê tông nhựa chặt 12,5 dày 4cm, vuốt nối về mặt đường cũ bằng bê tông nhựa chặt 12,5 dày trung bình 2cm. Kết cấu sửa chữa như sau:
- Bê tông nhựa chặt 12,5 dày 4cm;
- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 l/m2;
- Bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm;
- Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 0,8 l/m2.
- Lu lèn lớp móng cấp phối đá dăm hiện trạng, độ chặt K98.
d) Hoàn trả vạch sơn hiện trạng bằng sơn dẻo nhiệt dày 02mm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41:2016/BGTVT.
3. Thời gian sử dụng: Từ ngày 14/5/2019 đến hết ngày 12/6/2019.


P. QLKC


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan