Thi công trên đường bộ đang khai thác

Cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông các nút giao thông đường Cách Mạng Tháng Tám với đường: Nguyễn Nhàn, Ông Ích Đường, Trần Huấn

Thứ sáu, 14 Tháng mười hai 2018 14:05 Array In Array

   Nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, đặc biệt là tại các nút giao thông dọc trên tuyến, Sở Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra và đề xuất UBND thành phố đã thống nhất giải pháp cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông các nút giao thông đường Cách Mạng Tháng Tám với đường: Nguyễn Nhàn, Ông Ích Đường, Trần Huấn cho phù hợp với thực tế tình hình giao thông, mật độ phương tiện lưu thông trên tuyến (tại Công văn số 9622/UBND-SGTVT ngày 11/12/2018); theo đó:


   1. Đối với 02 nút giao thông Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Nhàn và nút Cách Mạng Tháng Tám - Ông Ích đường:


   Cải tạo, thu hẹp một phần dải phân cách giữa tại nút (b=1,5m) để mở rộng mặt đường và bố trí làn riêng cho phương tiện rẽ trái, quay đầu trên đường Cách Mạng Tháng Tám, chiều dài cải tạo mỗi bên khoảng 50m, di dời hạ tầng trong phạm vi cải tạo, bổ sung vạch sơn dẫn hướng trong phạm vi nút giao và điều chỉnh các vạch sơn hiện trạng cho phù hợp với phương án tổ chức giao thông. Nhằm giải quyết nhu cầu rẽ trái và quay đầu của xe máy, xe thô sơ tại nút, giảm thiểu tình trạng xung đột (đặc biệt là xung đột giữa dòng xe máy, xe thô sơ rẽ trái cắt ngang dòng xe tải đi thẳng), tăng khả năng thông xe qua nút, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.


   2. Đối với nút giao thông đường Cách Mạng Tháng Tám - Trần Huấn - Trần Phước Thành:


   - Mở thông dải phân cách giữa đường Cách Mạng Tháng Tám, đồng thời thu hẹp dải phân cách giữa (b=1,5m) để mở rộng mặt đường, bố trí làn riêng cho phương tiện rẽ trái, quay đầu trên đường Cách Mạng Tháng Tám, chiều dài thu hẹp mỗi bên khoảng 50m; di dời hạ tầng kỹ thuật trên dải phân cách, hoàn trả mặt đường bằng kết cấu bê tông nhựa.


   - Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông.


   - Sơn lại vạch sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo cho phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.


   Việc cải tạo nút giao thông nêu trên nhằm tạo điều kiện để người tham gia giao ¬thông thuận lợi, an toàn, kết nối với khu dân cư khu vực phía Đông, phía Tây đường Cách Mạng Tháng Tám cũng như hạn chế lưu lượng tập trung quay đầu xe tại nút giao thông Cách Mạng Tháng Tám - Xuân Thủy, Cách Mạng Tháng Tám - Đỗ Thúc Tịnh, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.


   Căn cứ chủ trương nêu trên, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan làm cơ sở để triển khai thi công cải tạo, điều chỉnh lại tổ chức giao thông tại khu vực theo quy định.


P. QLKCHTGT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: