Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Xây dựng vịnh đỗ xe phía Đông đường Hoàng Sa tại khu vực phía Bắc đường Hồ Thấu

Thứ sáu, 01 Tháng sáu 2018 17:39 PDF.  Array In Array  Email

   Hạng mục thi công công trình Xây dựng vịnh đỗ xe phía Đông đường Hoàng Sa tại khu vực phía Bắc đường Hồ Thấu triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 408/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 31/5/2018; cụ thể như sau:


   1. Cấp cho:


   a) Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng & Bảo trì hạ tầng giao thông.


   - Địa chỉ: Số 606 đường 2 Tháng 9, thành phố Đà Nẵng.


   - Số điện thoại: 0236.3786.386; 0905.858.822.


   b) Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Kinh doanh xây lắp Cơ điện lạnh - Viễn thông Quốc Hoa.


   - Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Thoại, thành phố Đà Nẵng.


   - Số điện thoại: 0236.3951.818.


   2. Nội dung thi công:


   Thi công cải tạo vỉa hè, cống thoát nước để Xây dựng vịnh đỗ xe phía Đông đường Hoàng Sa tại khu vực phía Bắc đường Hồ Thấu theo đúng chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 910/UBND-GTVT ngày 06/02/2018 và hồ sơ đã được phê duyệt gồm các nội dung cơ bản sau:


   - Cải tạo bó vỉa, vỉa hè để mở rộng mặt đường, kéo dài vịnh đỗ xe hiện trạng phía Đông đường Hoàng Sa tại khu vực phía Bắc đường Hồ Thấu với chiều dài vịnh sau khi cải tạo 90m, rộng 2,5m.


   - Bó vỉa: Phá dỡ bó vỉa hiện trạng và xây dựng mới bó vỉa dạng bán lắp ghép, trong đó thớt trên bằng BTXM M250 đá 1x2; thớt dưới bằng BTXM M200 đá 2x4.


   - Vỉa hè: Tháo dỡ vỉa hè hiện trạng tại những vị trí cải tạo làm mặt bằng đỗ xe, thi công hệ thống thoát nước dọc và lát hoàn trả vỉa hè theo nguyên trạng.


   - Hệ thống thoát nước: Tháo dỡ các hố ga, mương dọc thoát nước hiện trạng trong phạm vi làm vịnh đỗ xe và xây dựng hoàn trả trên vỉa hè bằng kết cấu bê tông cốt thép.


   - Cây xanh: Di dời, trồng lại cây xanh trong phạm vi cải tạo vỉa hè để xây dựng vịnh đỗ xe.


   - Tổ chức giao thông: Xóa các vạch sơn không còn phù hợp.


   3. Thời gian thi công: từ ngày 02/6/2018 đến ngày 17/7/2018.


P. QLKCHTGT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan