Lịch trực ngoài giờ tháng 5/2016

Thứ sáu, 15 Tháng tư 2016 07:57 Array In Array

   Ngày 08/4/2016, Chánh thanh tra Sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 05/2016 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 05 năm 2016)

LichTrucNgoaiGioThang5 2016


Ghi chú:


   - Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30. Ngoài ra các Đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyên đề khác.


   - Các đồng chí trực Trạm KTTTXLĐ vào thứ 7, chủ nhật được nghỉ bù.


   - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc đột xuất hoặc giải quyết vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến Lãnh đạo Thanh tra Sở: A. Nghĩa: 0905131539; A. Nam: 0903593443; A. Lành: 0903578801; A. Hoàng: 0905044477.


   - Số điện thoại của Đội trưởng các Đội Thanh tra:

SoDTCacDoiTruong


Nguyễn Trung Nghĩa


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: