Lịch trực ngoài giờ tháng 8

Thứ bảy, 08 Tháng tám 2015 09:44 Array In Array

Ngày 24/07/2015, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 8/2015 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 08 năm 2015)

LichTrucThang8


Ghi chú:


    - Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30.Ngoài ra các Đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyên đề khác.


    - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc đột xuất hoặc giải quyết vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến Lãnh đạo Thanh tra Sở (A. Nghĩa: 0905131539; A. Nam: 0903593443; A. Lành: 0903578801).


Nguyễn Trung Nghĩa


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: