Công tác Thanh tra – Kiểm tra

Xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2012

Thứ năm, 02 Tháng hai 2012 14:46 PDF.  Array In Array  Email
   Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2011, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký công văn số 2500/SGTVT-TTRs gửi các Phòng, Ban, Đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch triển...
Chi tiết
 

Thanh tra sở giao thông vận tải Đà Nẵng : Nỗ lực, cố gắng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác lĩnh vực chuyên ngành giao thông

Thứ ba, 27 Tháng mười hai 2011 16:11 PDF.  Array In Array  Email
   Ngày 14 tháng 7 năm 2005, Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất của Ban Thanh tra Giao thông và Thanh tra Sở Giao thông Công chính, từ đó đến nay, trong suốt chặng đường 6 năm xây dựng và phát triển, Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự an...
Chi tiết
 

Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 14 Tháng mười hai 2011 07:30 PDF.  Array In Array  Email
 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

KẾ HOẠCH

Thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 993/QĐ-SGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2011

của Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng)

I. MỤC ĐÍCH...
Chi tiết
 

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia