Công tác Thanh tra – Kiểm tra

Lịch phân công làm việc tháng 7/2012

Thứ ba, 26 Tháng sáu 2012 16:09 PDF.  Array In Array  Email
   Ngày 25/6/2012, Chánh thanh tra Sở giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký lịch phân công làm việc tháng 7/2012 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật – tháng 7 năm 2012)

 Ghi chú:
   - Thời gian trực: sáng 07h30’-11h30’, chiều 13h30’-17h30’.
    - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc đột xuất hoặc giải quyết vượt...
Chi tiết
 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông

Thứ tư, 13 Tháng sáu 2012 17:45 PDF.  Array In Array  Email
   Sáng ngày 13/06/2011, tại Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, đồng chí Đặng Việt Dũng Giám đốc Sở   đã chủ chì buổi làm việc thông qua Kế hoạch tăng cường công tác thanh, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở đã yêu cầu Thanh tra Sở chủ trì thực hiện kế hoạch như sau:   Những sai phạm như thế...
Chi tiết
 

Lịch phân công làm việc tháng 6/2012

Thứ năm, 31 Tháng năm 2012 15:48 PDF.  Array In Array  Email
Ngày 28/5/2012, Chánh thanh tra Sở giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký lịch phân công làm việc tháng 6/2012 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật – tháng 6 năm 2012)Ngày

Đội Thanh tra

Văn phòng, XLTT

đường dây nóng

Trực lãnh đạo

Thứ bảy

(02/6/2012)

Đội Thanh tra đường bộ II...
Chi tiết
 

Xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2012

Thứ năm, 02 Tháng hai 2012 14:46 PDF.  Array In Array  Email
   Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2011, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký công văn số 2500/SGTVT-TTRs gửi các Phòng, Ban, Đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch triển...
Chi tiết
 

Thanh tra sở giao thông vận tải Đà Nẵng : Nỗ lực, cố gắng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác lĩnh vực chuyên ngành giao thông

Thứ ba, 27 Tháng mười hai 2011 16:11 PDF.  Array In Array  Email
   Ngày 14 tháng 7 năm 2005, Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất của Ban Thanh tra Giao thông và Thanh tra Sở Giao thông Công chính, từ đó đến nay, trong suốt chặng đường 6 năm xây dựng và phát triển, Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự an...
Chi tiết
 

Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 14 Tháng mười hai 2011 07:30 PDF.  Array In Array  Email
 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

KẾ HOẠCH

Thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 993/QĐ-SGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2011

của Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng)

I. MỤC ĐÍCH...
Chi tiết
 

LogoDoiThoai.5.3.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan