Công tác Thanh tra – Kiểm tra

Lịch trực ngoài giờ tháng 11/2015

Thứ tư, 21 Tháng mười 2015 14:34 PDF.  Array In Array  Email
Ngày 21/10/2015, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 11/2015 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 11 năm 2015)

 


Ghi chú:
- Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30. Ngoài ra các Đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyên đề khác.
- Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc đột xuất hoặc giải quyết vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến Lãnh đạo Thanh tra Sở (A. Nghĩa...
Chi tiết
 

Lịch trực ngoài giờ tháng 10/2015

Thứ bảy, 26 Tháng chín 2015 09:33 PDF.  Array In Array  Email
Ngày 24/09/2015, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 10/2015 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 10 năm 2015)
Ghi chú:


- Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30. Ngoài ra các Đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyên đề khác.


- Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc đột xuất hoặc giải quyết vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến Lãnh đạo Thanh tra Sở (A. Nghĩa...
Chi tiết
 

Lịch trực ngoài giờ tháng 9/2015

Thứ ba, 01 Tháng chín 2015 14:15 PDF.  Array In Array  Email
Ngày 31/08/2015, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 9/2015 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 09 năm 2015)
Ghi chú:


- Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30.Ngoài ra các Đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyên đề khác.


- Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc đột xuất hoặc giải quyết vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến Lãnh đạo Thanh tra Sở (A. Nghĩa: 0905131539...
Chi tiết
 

Lịch trực ngoài giờ tháng 8

Thứ bảy, 08 Tháng tám 2015 09:44 PDF.  Array In Array  Email
Ngày 24/07/2015, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 8/2015 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 08 năm 2015)


Ghi chú:


    - Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30.Ngoài ra các Đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyên đề khác.


    - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc đột xuất hoặc giải quyết vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến Lãnh...
Chi tiết
 

Lịch trực ngoài giờ tháng 7

Thứ tư, 08 Tháng bảy 2015 08:30 PDF.  Array In Array  Email
Ngày 24/06/2015, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 7/2015 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 07 năm 2015)

 


Ghi chú:


    - Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30.Ngoài ra các Đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyên đề khác.


    - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm...
Chi tiết
 

Lịch trực ngoài giờ tháng 6

Thứ sáu, 05 Tháng sáu 2015 15:29 PDF.  Array In Array  Email
Ngày 28/05/2015, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 6/2015 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 06 năm 2015)

 


Ghi chú:


    - Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30.Ngoài ra các Đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyên đề khác.


    - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm...
Chi tiết
 

Thông báo về việc neo đậu tàu du lịch và đăng ký hoạt động vận chuyển khách du lịch

Thứ sáu, 05 Tháng sáu 2015 14:59 PDF.  Array In Array  Email
   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận chuyển khách du lịch trên đường thủy nội địa; Sở GTVT thành phố Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

 ...
Chi tiết
 

Phân công làm việc ngoài giờ tháng 05/2015

Thứ hai, 27 Tháng tư 2015 14:16 PDF.  Array In Array  Email
Ngày 20/04/2015, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 5/2015 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 05 năm 2015)

 


Ghi chú:


    - Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30.Ngoài ra các Đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyên đề khác.


    - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm...
Chi tiết
 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan