Công tác Thanh tra – Kiểm tra

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 49 từ ngày 29/11/2019 đến 05/12/2019

Thứ tư, 11 Tháng mười hai 2019 09:07 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


   Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 49: Xem tại đây

TTS 

 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 47 từ ngày 15/11/2019 đến 21/11/2019

Thứ năm, 28 Tháng mười một 2019 08:50 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


   Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 47: Xem tại đây

TTS 

 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 46 từ ngày 08/11/2019 đến 14/11/2019

Thứ bảy, 16 Tháng mười một 2019 10:32 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


   Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 46: Xem tại đây

TTS 

 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 45 từ ngày 01/11/2019 đến 07/11/2019

Thứ sáu, 08 Tháng mười một 2019 17:05 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


   Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 45: Xem tại đây

TTS 

 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 44 từ ngày 25/10/2019 đến 31/10/2019

Thứ hai, 04 Tháng mười một 2019 15:27 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


   Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 44: Xem tại đây

TTS 

 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 43 từ ngày 18/10/2019 đến 24/10/2019

Thứ hai, 04 Tháng mười một 2019 15:25 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


   Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 43: Xem tại đây

TTS 

 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 42 từ ngày 11/10/2019 đến 17/10/2019

Thứ bảy, 19 Tháng mười 2019 16:23 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


   Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 42: Xem tại đây

TTS 

 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 41 từ ngày 04/10/2019 đến 10/10/2019

Thứ sáu, 11 Tháng mười 2019 10:55 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


   Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 41: Xem tại đây

TTS 

 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan