Thành phố 4 an

Phê duyệt quy trình bảo trì, vận hành Công trình Nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương thuộc dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng, hạng mục Giao thông và trạm bơm

Thứ ba, 10 Tháng chín 2019 11:17 PDF.  Array In Array  Email

   Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 3830/SGTVT-QLCL ngày 22/8/2019 và Tờ trình số 914/TTr-BQL ngày 08/7/2019 của Ban quản lý các dự án đầu tư CSHT ưu tiên. UBND thành phố đã có Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 Phê duyệt quy trình bảo trì, vận hành Công trình Nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương thuộc dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng, hạng mục Giao thông và trạm bơm.


   Nội dung chủ yếu của quy trình bao gồm các Phần: Giới thiệu chung; Quy trình vận hành trạm bơm; kiểm tra công trình; Những thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác quản lý vận hành và duy tu bảo dưỡng; Các bảng biểu, mẫu ghi chép theo dõi trong quá trình khai thác, bảo trì.


   Quy trình bảo trì, vận hành hạng mục giao thông và trạm bơm nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương là cơ sở để triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo trì, vận hành.


   Trong quá trình triển khai áp dụng, nếu có nội dung chưa phù hợp hoặc cần điều chỉnh, bổ sung, đơn vị quản lý sử dụng phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.


P. QLCL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan