Thành phố 4 an

Bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài

Thứ hai, 09 Tháng tư 2018 09:07 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 29 tháng 3 năm 2018, tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài được khánh thành và thông xe; Vì vậy lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến gia tăng, phức tạp, nhất là tại khu vực nút giao, đặc biệt là tại nút giao với đường Hầm Hải Vân - Túy Loan;


   Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:


   1. Giao Công an thành phố


   Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến; Đồng thời, thường xuyên túc trực tổ chức hướng dẫn giao thông tại khu vực nút giao giữa đường Nguyễn Tất Thành nối dài với đường Hầm Hải Vân - Túy Loan, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến.


   2. Giao Sở Giao thông vận tải


   Chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường, tổ chức túc trực thường xuyên cảnh giới, hướng dẫn giao thông tại khu vực nút giao giữa đường Nguyễn Tất Thành nối dài với đường Hầm Hải Vân - Túy Loan.


   3. Giao UBND huyện Hòa Vang


   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền An toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông đến với người dân. Có các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo Công an huyện huy động lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự ATGT trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài trên địa bàn quản lý.


   4. Giao Ban Quản lý các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên


   - Tiếp tục hoàn chỉnh hạ tầng giao thông trên toàn tuyến, chỉ đạo đơn vị thi công cử lực lượng tổ chức cảnh giới, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông.


   - Chỉ đạo nhà thầu sớm hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Chú ý tại các khu vực nút, nhất là tại khu vực nút giao giữa đường Nguyễn Tất Thành nối dài với đường Hầm Hải Vân - Túy Loan.


VP Ban ATGT Thành phố


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan