Thành phố 4 an

Tình hình tai nạn giao thông năm 2017

Thứ hai, 25 Tháng mười hai 2017 09:20 PDF.  Array In Array  Email

   Năm 2014: Xảy ra 178 vụ TNGT, làm chết 98 người, bị thương 157 người. So với cùng kỳ năm 2013, giảm 59 vụ (giảm 24,8%), giảm 34 người chết (giảm 26,2%), giảm 41 người bị thương (giảm 20,7%).


   Năm 2015: Xảy ra 153 vụ TNGT, làm chết 96 người, bị thương 116 người. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 21 vụ (giảm 12%), giảm 2 người chết (giảm 2%), giảm 38 người bị thương (giảm 34,7%).


   Năm 2016: Xảy ra 136 vụ, làm chết 88 người, bị thương 97 người, thiệt hại tài sản trị giá 252,5 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2015, giảm 17 vụ (136/153= 11,1%), giảm 08 người chết (88/96= 8,3%), giảm 19 người bị thương (97/116= 16,4%).


   Năm 2017 (Từ ngày 16/12/2016 đến 15/12/2017): Xảy ra 111 vụ, làm chết 69 người, bị thương 75 người, thiệt hại tài sản trị giá 216 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 25 vụ (111/136= 18,4%), giảm 19 người chết (69/88= 21,6%), giảm 22 người bị thương (75/97= 22,7%).


   TNGT đường sắt, đường thủy: Không xảy ra.


   Đây là năm thứ 4 liên tiếp tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố được kiềm chế và giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, người chết và bị thương.


VĂN PHÒNG BAN ATGT THÀNH PHỐ

VĂN PHÒNG BAN ATGT THÀNH PHỐ


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan