Thành phố 4 an

Phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với các kịch bản thiên tai của ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng năm 2017

Thứ sáu, 26 Tháng năm 2017 13:33 Array In Array

   Thực hiện Thông báo số 146/TB-VP ngày 05/5/2017 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về Kết luận của đồng chí Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị “Tổng kết công tác kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản năm 2016; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017”; Thông báo số 56/TB-TCĐBVN ngày 20/4/2017 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về Kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Cường - Trưởng ban PCTT&TKCN Tổng cục ĐBVN tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017; Công văn số 2742/TCĐBVN ngày 12/5/2017 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc xây dựng kế hoạch ứng phó tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ; Công văn số 66/PCTT ngày 12/5/2017 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Đà Nẵng về việc đôn đốc rà soát Phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai;


   Trên cơ sở Báo cáo số 42/BC-SGTVT ngày 06/01/2017 của Sở Giao thông vận tải về tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai công tác phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và rà soát tình hình thực tế;


   Sở Giao thông vận tải đã ban hành Phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với các kịch bản thiên tai của ngành Giao thông vận tải năm 2017.


   Nội dung phương án xem tại file đính kèm cuối bài viết.


P. KCHTGT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (PA 2590 PCTT nganh GTVT 2017.signed.pdf)2590/PA-SGTVT[Phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với các kịch bản thiên tai của ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng năm 2017.]1143 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: