Thành phố 4 an

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng triển khai thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" năm 2017

Thứ năm, 25 Tháng năm 2017 17:30 Array In Array

   Triển khai thực hiện Kế hoạch số 652/KH-SGTVT ngày 17/02/2017 của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng về triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông, thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" năm 2017 của ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" trên 02 lĩnh vực "An toàn giao thông" và "An sinh xã hội" gồm các nội dung sau:


   1. Lĩnh vực "An toàn giao thông":


   Thực hiện Thông báo số 1030/SGTVT-QLKCHT ngày 07/03/2017 của Sở GTVT Đà Nẵng, Trung tâm đã thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả triển khai thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" lĩnh vực ATGT đúng thời gian quy định.


   Kết quả tổ chức triển khai thực hiện:


   a) Về công tác kiểm tra, rà soát danh sách xe sắp hết và hết niên hạn sử dụng:


   Tính đến hết ngày 31/12/2016: tổng số ô tô hết niên hạn sử dụng gồm 320 chiếc. Trong đó: 37 ô tô chở người và 283 ô tô tải.


   Đến ngày 01/08/2017 Trung tâm sẽ công bố danh sách xe sẽ hết niên hạn sử dụng từ ngày 01/01/2018 đúng theo quy định. Đồng thời gởi Thông báo nhắc nhở đến các chủ phương tiện được biết thời gian các xe sắp hết niên hạn sử dụng để có giải pháp thay thế, loại bỏ phương tiện.


   b) Về công tác kiểm định ATKT và BVMT xe cơ giới:


   - Từ 01/01/2017 đến 25/05/2017:


   + Tổng số lượt phương tiện đã kiểm định: 28.641 lượt, trong đó số lượt đạt tiêu chuẩn: 23.988 lượt. Trung tâm thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định nhằm đảm bảo chất lượng kiểm định, chỉ có các phương tiện đạt tiêu chuẩn mới được cấp Giấy chứng nhận ATKT và BVMT để tham gia giao thông


   + Đã tuyên truyền, vận động được 59 chủ xe viết cam kết không chở quá tải và sẽ tự nguyện cắt giảm thể tích thùng ben trong năm 2017.


   + Trung tâm chưa nhận được bất kỳ Văn bản đề nghị của các Cơ quan chức năng về việc đề nghị từ chối kiểm định phương tiện và bắt buộc cắt giảm thể tích thùng hàng.


   c) Tổng hợp số liệu xe bị từ chối kiểm định do vi phạm hành chính về trật tự ATGT từ ngày 01/01/2017 đến 25/05/2017:


   + Tổng số xe vi phạm do các cơ quan chức năng gởi đến : 3874 xe


   + Tổng số xe bị từ chối kiểm định : 472 xe


   + Tổng số xe đã chấp hành nộp phạt trước khi đưa xe đến kiểm định : 645 xe


   2. Lĩnh vực "An sinh xã hội":


   Góp phần vào việc thực hiện chương trình An sinh xã hội theo tiêu chí của "Thành phố 4 an". Vào ngày 20/02/2017, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà đại đoàn kết cho xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang; là nơi Cơ sở kiểm định số 2 của Trung tâm đặt trụ sở; với số tiền hỗ trợ là 50.000.000 đ (năm mươi triệu đồng chẵn) bằng nguồn tiết kiệm được trích từ 1% tiền lương hằng tháng của Cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm đóng góp xây dựng. UBND xã Hòa Châu sẽ chọn đối tượng thuộc diện hộ nghèo của xã, hộ có hoàn cảnh khó khăn không đủ khả năng xây dựng nhà để ở của xã để tiến hành hỗ trợ xây dựng và dự kiến ban giao nhà đưa vào sử dụng trong năm 2017; góp phần giúp đỡ cho hộ gia đình có nhà ở ổn định, yên tâm làm ăn, vươn lên xóa đói giảm nghèo.


Bùi Văn Tấn - TTĐK Xe cơ giới Đà Nẵng


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: