Thành phố 4 an

Mời gửi tác phẩm tham gia Cuộc bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu về chủ đề “Đà Nẵng-Thành phố 4 an”

Thứ ba, 25 Tháng tư 2017 11:27 Array In Array

   Ngày 19/4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 342/KH-STTTT về việc Tổ chức bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu về chủ đề “Đà Nẵng-Thành phố 4 an” nhằm ghi nhận và cổ vũ động viên các cơ quan báo chí tham gia vào việc tuyên truyền Chương trình “Thành phố 4 an” gắn với các Chương trình, Đề án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.


   Theo đó, phạm vi là các sự việc, sự kiện, hiện tượng … có thật (không hư cấu) về các vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội và đối tượng tham gia là tất cả công dân Việt Nam, nhà báo, nhóm tác giả, các cơ quan báo chí (sau đây gọi tắt là tác giả) có tác phẩm báo chí phù hợp với chủ đề, phạm vi nêu trên đều có thể gửi tác phẩm tham gia bình chọn.


   Thông tin chi tiết tại Kế hoạch số 342/KH-STTTT ngày 19/4/2017 ở phần đính kèm cuối bài viết.


P. QLKCHTGT

 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: