Quy hoạch tuyến cố định

Triển khai thực hiện Quyết định 667/BGTVT-VT ngày 19/4/2019 của Bộ GTVT về điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết tuyến VTHK cố định liên tỉnh

Thứ hai, 13 Tháng năm 2019 07:57 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 03/5/2019, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 của Bộ GTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


   Để các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, đơn vị quản lý khai thác bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định bằng ô tô thuận lợi trong việc áp dụng Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 của Bộ GTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Để thuận tiện tra cứu thông trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải hành phố Đà Nẵng ( http://www.sgtvt.danang.gov.vn) hoặc cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT http://www.mt.gov.vn.


   Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo để các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, thủ trưởng đơn vị quản lý và khai thác bến xe, kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định được biết và triển khai thực hiện.

   Chi tiết xem tại đây.


P. QLVT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan