Quy hoạch tuyến cố định

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thứ bảy, 20 Tháng mười 2018 08:12 PDF.  Array In Array  Email

   Triển khai thực hiện Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT, ngày 02/10/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018 của Bộ GTVT về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


   Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, thủ trưởng đơn vị quản lý, khai thác, kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định bằng ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng như các đơn vị tại đầu B chủ động và thuận lợi trong việc áp dụng Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018 của Bộ GTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Công bố bổ sung tuyến có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và đã được đăng trên chuyên mục thông tin cần thiết của Công thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng ( http://www.sgtvt.danang.gov.vn/).


   Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo để các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, thủ trưởng đơn vị quản lý và khai thác bến xe, kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định được biết và triển khai thực hiện./.


   Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm cuối bài viết (Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018 kèm phụ lục)


P. QLVTPTNL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan