Quy hoạch tuyến cố định

Triển khai thực hiện Quyết định số 317/QĐ-BGTVT và Công văn số 1399/BGTVT-VT ngày 07/02/2018 của Bộ GTVT

Thứ sáu, 16 Tháng ba 2018 09:54 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 06/3/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được Công văn số 1399/BGTVT-VT ngày 07/02/2018 về việc thống nhất cập nhập, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch; Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/2/2018 của Bộ GTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


   Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, thủ trưởng đơn vị quản lý, khai thác, kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định bằng ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng như các đơn vị tại đầu B chủ động và thuận lợi trong việc áp dụng Công văn số 1399/BGTVT-VT ngày 07/02/2018 về việc thống nhất cập nhập, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch; Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/2/2018 của Bộ GTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Công bố bổ sung tuyến có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và đã được đăng trên chuyên mục thông tin cần thiết của Công thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: http://www.sgtvt.danang.gov.vn.


   Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo để các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, thủ trưởng đơn vị quản lý và khai thác bến xe, kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định được biết và triển khai thực hiện./.


   Nội dung chi tiết xem file đính kèm cuối bài viết.


P. QLVTPTNL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (1399_BGTVT_7.3.2018 Bo sung tuyen Nghe An.pdf)1399_BGTVT_7.3.2018 Bo sung tuyen Nghe An.pdf[Công văn 1399]626 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (317_QD-BGTVT ngay 08.2.2018 phe duyet dieu chinh QH tuyen.pdf)317_QD-BGTVT ngay 08.2.2018 phe duyet dieu chinh QH tuyen.pdf[Quyết định 317]2019 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (960_GTVT_14.3.2018 Vv trien khai QD317.pdf)960_GTVT_14.3.2018 Vv trien khai QD317.pdf[Công văn triển khai]63 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan