Quy hoạch tuyến cố định

Triển khai thực hiện quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017 và Quyết định số 390/BGTVT-VT ngày 12/01/2017 của Bộ GTVT

Thứ tư, 22 Tháng ba 2017 15:27 Array In Array

   Ngày 10/3/2017, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được công văn số 671/VP-QLĐTh ngày 08/3/2017 về việc triển khai áp dụng Quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 08/3/2017; Quyết định số 390/BGTVT-VT ngày 12/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


   Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, thủ trưởng đơn vị quản lý, khai thác, kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định bằng ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng như các đơn vị tại đầu B chủ động và thuận lợi trong việc áp dụng Quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 08/3/2017; Quyết định số 390/BGTVT-VT ngày 12/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và đã được đăng trên chuyên mục thông tin cần thiết của Công thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng ( http://www.sgtvt.danang.gov.vn/).


   Đề nghị các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, thủ trưởng đơn vị quản lý và khai thác bến xe; thủ trưởng các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định bằng ô tô, các chuyên viên theo dõi, cán bộ phụ trách vận tải, chủ động nghiên cứu để áp dụng đúng quy định.


   Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo để các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, thủ trưởng đơn vị quản lý và khai thác bến xe, kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định được biết và triển khai thực hiện./.


   Nội dung chi tiết xem tại đây (Quyết định 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017 kèm phụ lục và Quyết định 390/BGTVT-VT ngày 12/01/2017)


Phòng QLVTPTNL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: