Quy hoạch tuyến cố định

Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015, Quyết định số 3848/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2015, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016

Thứ hai, 26 Tháng chín 2016 17:00 Array In Array

   Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015, Quyết định số 3848/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2015, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Quyết định 2548/QĐ-BGTVT : Tải về.


Quyết định 4334/SGTVT-QLVTPTNL : Tải về.


Phụ lục 1 : Tải về.


Phụ lục 3 : Tải về.


Phụ lục 4 : Tải về.


Phụ lục 5 : Tải về.

 


Nguyễn Việt Phương.


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: