Chất lượng công trình giao thông

Hướng dẫn một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT

Thứ năm, 10 Tháng tám 2017 13:46 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 31 tháng 7 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Công văn số 8484/BGTVT-KHCN về việc hướng dẫn một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.


   Trong Công văn này, Bộ Giao thông Vận tải có hướng dẫn chi tiết một số nội dung trong quá trình triển khai QCVN 41:2016/BGTVT về kích thước biển báo; giải thích từ ngữ “đường cao tốc”; quy định biển trên giá long môn, cột cần vươn đối với đường “rộng”; quy định đặt biển chỉ dẫn lối đi khi đặt biển cấm; hiệu lực của biển số R420 “Khu đông dân cư”; cách bố trí biển số 412 “Làn đường dành riêng cho từng loại xe”; thứ tự lắp đèn và màu sắc của đèn, mũi tên trên đèn tín hiệu; báo hiệu tuyến xe buýt nhanh BRT; lộ trình thay thế biển báo hiệu.


   Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị:


   - Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quản, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hệ thống biển báo trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý để lập kế hoạch điều chỉnh, bổ sung và tiến hành bổ sung, thay thế hệ thống báo hiệu đảm bảo đồng bộ thống nhất, phù hợp với Quy chuẩn 41:2016/BGTVT.


   - Các Nhà đầu tư, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị Tư vấn thiết kế nghiên cứu các nội dung hướng dẫn và các quy định của QCVN 41:2016/BGTVT để triển khai công tác thiết kế, thẩm định, phê duyệt và triển khai xây dựng, thi công và hệ thống báo hiệu tại các công trình giao thông theo đúng quy định hiện hành.


   Chi tiết hướng dẫn xem tại đây.


P. QLCLCTGT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan