Chất lượng công trình giao thông

Liên quan điều chỉnh thiết kế định hình bó vỉa vỉa hè áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thứ sáu, 07 Tháng bảy 2017 14:17 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 04 tháng 7 năm 2017 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 5040/UBND-SGTVT về việc điều chỉnh thiết kế định hình bó vỉa vỉa hè áp dụng trên địa bàn thành phố.


   Theo nội dung của công văn, Chủ tịch UBND thành phố cho phép điều chỉnh định hình bó vỉa vỉa hè so với định hình bó vỉa được ban hành tại Công văn số 3005/UBND-QLĐTư ngày 18 tháng 7 năm 2007 với những nội dung sau:


   1. Phạm vi điều chỉnh: Chỉ điều chỉnh đối với các tuyến đường trong các khu dân cư có chức năng tiếp cận cao. Riêng đối với các tuyến đường có chức năng cơ động, lưu lượng xe tải lớn và tốc độ khai thác cao vẫn sử dụng bó vỉa vỉa hè kiểu dạng đứng theo Công văn số 3005/UBND-QLĐTư để đảm bảo an toàn giao thông.


   2. Về hình dáng và kích thước:


   - Điều chỉnh chiều cao thớt trên từ 14,5cm xuống còn 12,5;


   - Điều chỉnh bo tròn góc cạnh bó vỉa với bán kính R=2cm.


   Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các Chủ đầu tư, các đơn vị điều hành dự án, các Sở xây dựng chuyên ngành nghiên cứu áp dụng mẫu định hình bó vỉa vỉa hè điều chỉnh như trên trong quá trình tổ chức lập, thẩm định dự án nâng cấp, cải tạo hoặc xây dựng mới các tuyến đường trong các khu dân cư trên địa bàn thành phố .


   Chi tiết Công văn và Bản vẽ định hình bó vỉa vỉa hè điều chỉnh xin xem tại đây.


P. CLCTGT

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan