Phản hồi báo chí

Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 07 - 2018

Thứ năm, 16 Tháng tám 2018 14:37 PDF.  Array In Array  Email

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phản hồi thông tin cho báo chí

của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

(từ ngày 14/7/2018 đến 14/8/2018)

   Theo Công văn số 1627/STTTT-TTBCXB ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình phản hồi thông tin cho báo chí. Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình phản hồi thông tin cho báo chí từ ngày 14/7/2018 đến 14/8/2018 như sau:

   Các vấn đề đã được phản hồi (7)

TT Tên bài báo Cơ quan báo chí đăng tải Ngày đăng Tình hình phản hồi Cơ sở thực hiện phản hồi
1 Nguy hiểm quá Báo Công an Đà Nẵng 22/6 Công văn số 2943/SGTVT-QLCL ngày 18/7/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc liên quan đến phản ánh của Báo Công an thành phố Đà Nẵng về công viên 29/3 gửi UBND thành phố báo cáo các nội dung liên quan Theo Phiếu chuyển số 1957/PC-VP ngày 13/7/2018 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
2 Đà Nẵng: Bất thường TECCO 5 được chọn báo cáo thiết kế hai nút giao thông trọng điểm Infonet 18/7 Công văn số 3058/SGTVT-KH ngày 26/7/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc liên quan đến dự án Nút giao thông phía Tây cầu Rồng và Nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý gửi Báo Infonet và các đơn vị liên quan Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
3

Đà Nẵng nói gì về bất thường TECCO 5 báo cáo thiết kế hai nút giao thông

Infonet 19/7 Công văn số 3058/SGTVT-KH ngày 26/7/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc liên quan đến dự án Nút giao thông phía Tây cầu Rồng và Nút giao phía Tây cầu Trần Thị Lý gửi Báo Infonet và các đơn vị liên quan Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
4 Ô tô đậu, đỗ chiếm lòng đường Báo Đà Nẵng 24/7 Công văn số 3136/SGTVT-TTrS ngày 31/7/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc phản hồi thông tin Báo Đà Nẵng Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố và Sở Giao thông vận tải chủ động điểm báo, chỉ đạo kiểm tra xử lý
5 Hàng trụ dẻo phân làn bị hỏng Báo Đà Nẵng 30/7 Công văn số 379/QLCĐ-KTh ngày 02/8/2018 của Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng về việc phản hồi thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng số 6519 ngày 30/7/2018 thông tin đến Báo Đà Nẵng Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố và Sở Giao thông vận tải chủ động điểm báo, chỉ đạo kiểm tra xử lý
6 Nâng cao chất lượng tuyến xe buýt Đà Nẵng – Hội An Báo Quân đội nhân dân 02/8 Công văn số 3291/SGTVT-QLVTPTNL ngày 10/8/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc phúc đáp nội dung liên quan nâng cao chất lượng xe buýt tuyến Đà Nẵng – Hội An thông tin đến Báo Quân đội nhân dân Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
7 Biển cấm chắn bảng tên đường Báo Đà Nẵng 09/8 Công văn số 3309/SGTVT-QLKCHT ngày 13/8/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc xử lý thông tin phản ánh về biển cấm che chắn trụ biển tên đường trên đường Lưu Hữu Phước gửi UBND quận Sơn Trà đề nghị kiểm tra, xử lý và thông tin cho Báo Đà Nẵng Sở Giao thông vận tải chủ động điểm báo, đề nghị UBND quận Sơn Trà kiểm tra, xử lý

   Các vấn đề chưa được phản hồi theo văn bản chỉ đạo của UBND thành phố: Không.

   Đề xuất một số vấn đề cần báo chí thông tin liên quan đến ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng để phục vụ công tác hướng dẫn tuyên truyền của thành phố đối với báo chí:

   Ban QLDA xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành việc lắp đặt biển báo cấm đỗ xe trên đường nhánh phía Bắc cầu sông Hàn (phía quận Hải Châu), đoạn nối từ đường Trần Phú đến đường Bạch Đằng theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 5774/UBND-SGTVT ngày 26/7/2018 và Công văn số 3126/SGTVT-KH ngày 30/7/2018 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.

VPS

 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan