Phản hồi báo chí

Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 05 - 2018

Thứ bảy, 16 Tháng sáu 2018 14:30 PDF.  Array In Array  Email

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phản hồi thông tin cho báo chí

của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

(từ ngày 15/5/2018 đến 15/6/2018)

                              

   Theo Công văn số 1627/STTTT-TTBCXB ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình phản hồi thông tin cho báo chí. Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình phản hồi thông tin cho báo chí từ ngày 15/5/2018 đến 15/6/2018 như sau:

   Các vấn đề đã được phản hồi (6)

TT Tên bài báo Cơ quan báo chí đăng tải Ngày đăng Tình hình phản hồi Cơ sở thực hiện phản hồi
1 Đà Nẵng: Xóa vạch đậu đỗ xe trên đường để ép ô tô vào bãi có thu phí? Báo Infonet 04/5 Công văn số 1820/SGTVT-QLKCHT ngày 10/5/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc phản hồi thông tin báo Infonet ngày 04/5/2018 Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
2 Bất cập thu phí giữ xe tại Đà Nẵng Báo Diễn đàn Doanh nghiệp 06/5 Công văn số 1951/SGTVT-QLKCHT ngày 18/5/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc phản hồi thông tin báo Diễn đàn Doanh nghiệp ngày 06/5/2018 Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
3 Trụ bảng tên đường nghiêng, biển báo giao thông ngã Báo Đà Nẵng 10/5 Công văn số 252/QLCĐ-KTh ngày 16/5/2018 của Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng về việc kết quả xử lý thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng số 6438 ngày 10/5/2018 phản hồi thông tin cho Báo Đà Nẵng Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
4 Vỉa hè bị sụt lún Báo Đà Nẵng 16/5 Công văn số 2080/SGTVT-VP ngày 25/5/2018 của Sở Giao thông vận tải phản hồi các đơn vị liên quan Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
5 Đà Nẵng: Dùng biện pháp hành chính để bảo hộ cho doanh nghiệp giữ xe Báo Dân sinh 26/5 Công văn số 2153/SGTVT-QLKCHT ngày 30/5/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc phản hồi thông tin Báo Dân sinh ngày 26/5/2018 Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
6 Biển báo giao thông bị nghiêng Báo Đà Nẵng 07/6 Công văn số 290/QLCĐ-KTh ngày 11/6/2018 của Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng về việc kết quả xử lý thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng số 6466 ngày 07/6/2018 phản hồi thông tin cho Báo Đà Nẵng Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố

   Các vấn đề chưa được phản hồi theo văn bản chỉ đạo của UBND thành phố: Không.

VPS


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan