Phản hồi báo chí

Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 04 - 2018

Thứ tư, 16 Tháng năm 2018 13:28 PDF.  Array In Array  Email

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phản hồi thông tin cho báo chí

của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

(từ ngày 13/4/2018 đến 16/5/2018)

                              

   Theo Công văn số 1627/STTTT-TTBCXB ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình phản hồi thông tin cho báo chí. Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình phản hồi thông tin cho báo chí từ ngày 13/4/2018 đến 16/5/2018 như sau:

   Các vấn đề đã được phản hồi (10)

TT Tên bài báo Cơ quan báo chí đăng tải Ngày đăng Tình hình phản hồi Cơ sở thực hiện phản hồi
1 Trụ tên đường bị nghiêng Báo Đà Nẵng 12/4/2018 Công văn số 1415/SGTVT-QLKCHT ngày 12/4/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc hoàn thành xử lý trụ biển tên đường bị nghiêng khu vực nút giao Lý Thiện – Nguyễn Phước Thái phản hồi thông tin cho Báo Đà Nẵng Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
2 Vì sao bãi đỗ xe thu phí ở Đà Nẵng không được đón nhận Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng 13/4/2018 Công văn số 1518/SGTVT-QLKCHT ngày 19/4/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc phản hồi thông tin phóng sự của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng về các bãi đỗ xe tập trung Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
3 Dư luận quanh việc Đà Nẵng cấm đỗ xe lân cận bãi đỗ xe có thu phí Báo Infonet 13/4/2018 Công văn số 1519/SGTVT-QLKCHT ngày 19/4/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc phản hồi thông tin báo Infonet ngày 13/4/2018 Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
4 Trụ biển tên đường bị nghiêng và bị che khuất Báo Đà Nẵng 17/4/2018 Công văn số 213/QLCĐ-KTh ngày 19/4/2018 của Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng về việc kết quả xử lý thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng số 6415 ngày 17/4/2018 phản hồi thông tin cho Báo Đà Nẵng Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
5 Trụ bảng tên đường bị hỏng và che khuất Báo Đà Nẵng 26/4/2018 Công văn số 229/QLCĐ-KTh ngày 27/4/2018 của Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng về việc kết quả xử lý thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng số 6424 ngày 26/4/2018 phản hồi thông tin cho Báo Đà Nẵng Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
6 Vòng xuyến lấn... đường? Báo Công an Đà Nẵng 02/5/2018 Công văn số 1773/SGTVT-QLKCHTGT ngày 07/5/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc phản hồi thông tin điều chỉnh vòng xuyến nút giao thông đường Ngô Quyền – Nguyễn Công Trứ Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
Đà Nẵng: Xóa vạch đậu đỗ xe trên đường để ép ô tô vào bãi có thu phí Báo Infonet 04/5/2018 Báo cáo số 1759/BC-SGTVT ngày 07/5/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện chủ trương đấu giá cho thuê mặt bằng để triển khai thực hiện dịch vụ trông giữ xe tại các bãi đỗ xe tập trung Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
7 Tự dưng... hưởng lợi Báo Lao động 05/5/2018 Báo cáo số 1759/BC-SGTVT ngày 07/5/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện chủ trương đấu giá cho thuê mặt bằng để triển khai thực hiện dịch vụ trông giữ xe tại các bãi đỗ xe tập trung báo cáo Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
8 Bất cập thu phí giữ xe tại Đà Nẵng Báo Diễn đàn Doanh nghiệp 06/5/2018 Báo cáo số 1759/BC-SGTVT ngày 07/5/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện chủ trương đấu giá cho thuê mặt bằng để triển khai thực hiện dịch vụ trông giữ xe tại các bãi đỗ xe tập trung Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
9 Trụ bảng tên đường nghiêng, biển báo giao thông ngã Báo Đà Nẵng 10/5/2018 Công văn số 251/QLCĐ-KTh ngày 16/5/2018 của Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng về việc kết quả xử lý thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng số 6438 ngày 10/5/2018 phản hồi thông tin cho Báo Đà Nẵng Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
10 Đường Võ Duy Ninh xuống cấp Báo Đà Nẵng 12/5/2018 Công văn số 1857/SGTVT-QLKCHT ngày 14/5/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc kiểm tra, xử lý khắc phục hư hỏng đường Võ Duy Ninh gửi UBND quận Sơn Trà và Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Sở Giao thông vận tải chủ động điểm báo, chỉ đạo xử lý và thông tin cho Báo Đà Nẵng

   Các vấn đề chưa được phản hồi theo văn bản chỉ đạo của UBND thành phố: Không.

VPS


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan