Phản hồi báo chí

Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 03 - 2018

Thứ sáu, 13 Tháng tư 2018 08:25 PDF.  Array In Array  Email

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phản hồi thông tin cho báo chí

của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

(từ ngày 15/3/2018 đến 12/4/2018)

   Theo Công văn số 1627/STTTT-TTBCXB ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình phản hồi thông tin cho báo chí. Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình phản hồi thông tin cho báo chí từ ngày 15/3/2018 đến 12/4/2018 như sau:

   Các vấn đề đã được phản hồi (6)

TT Tên bài báo Cơ quan báo chí đăng tải Ngày đăng Tình hình phản hồi Cơ sở thực hiện phản hồi
1 Cần lắp đặt đèn tín hiệu khu vực Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng Báo Sức khỏe và Đời sống 17/3/2018 Công văn số 1148/SGTVT-QLKCHTGT ngày 27/3/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc phản hồi thông tin về lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông trước Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng phản hồi thông tin Báo Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
2 Xe tải qua lại liên tục khiến tuyền đường thôn xuống cấp Báo Môi trường và Cuộc sống 18/3/2018 Báo cáo số 1304/SGTVT-TTrS ngày 06/4/2018 về việc báo cáo kiểm tra nội dung thông tin phản ánh của Báo Môi trường & Cuộc sống ngày 18/3/2018 Theo Phiếu chuyển số 967-PC/TU ngày 22/3/2018 của Thành ủy Đà Nẵng về việc kiểm tra theo phản ánh trên Báo Môi trường & Cuộc sống
3 Mất an toàn từ đường ngang dân sinh tự phát Báo Đà Nẵng 04/4/2018 Công văn số 1269/SGTVT-VPB ngày 04/4/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt gửi UBND quận Cẩm Lệ đề nghị kiểm tra, xử lý Sở Giao thông vận tải chủ động điểm báo, chỉ đạo xử lý và thông tin cho Báo Đà Nẵng
4 Đề nghị dựng lại trụ biển báo Báo Đà Nẵng 06/4/2018 Công văn số 198/QLCĐ-KTh ngày 10/4/2018 của Công ty Quản lý cầu đường về việc kết quả xử lý thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng số 6404 ngày 06/4/2018 Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
5 Trụ tên đường trơ lòi sắt Báo Đà Nẵng 06/4/2018 Công văn số 198/QLCĐ-KTh ngày 10/4/2018 của Công ty Quản lý cầu đường về việc kết quả xử lý thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng số 6404 ngày 06/4/2018 Theo điểm báo của Tổ công tác thông tin báo chí thành phố
6 Chợ vỉa hè Báo Công an Đà Nẵng 06/4/2018 Công văn số 1300/SGTVT-QLKCHT ngày 06/4/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc xử lý tình trạng sử dụng vỉa hè, lòng lề đường để làm chợ tạm trên tuyến đường Trần Cao Vân, theo đó, đề nghị UBND quận Thanh Khê kiểm tra, xử lý và phản hồi cho Báo Công an Đà Nẵng và Sở GTVT được biết Sở Giao thông vận tải chủ động điểm báo, chỉ đạo xử lý và thông tin cho Báo Công an Đà Nẵng

   Các vấn đề chưa được phản hồi theo văn bản chỉ đạo của UBND thành phố: Không.Đề xuất một số vấn đề cần báo chí thông tin liên quan đến ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng để phục vụ công tác hướng dẫn tuyên truyền của thành phố đối với báo chí:

   Hiện nay, Ban QLDA xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung như sau:

   - Lắp đặt các biển báo phân luồng giao thông, lắp đặt trụ, treo Quốc kỳ các quốc gia có đội tham dự DIFF 2018 tại 05 vòng xuyến nút giao thông theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 2092/UBND-SGTVT ngày 28/3/2018 và ý kiến chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1162/SGTVT-KH ngày 28/3/2018, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/4/2018.

   - Di dời, lắp đặt tạm thời các hạ tầng phục vụ neo đậu tàu du lịch tại khu vực cảng Sông Thu theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 1820/UBND-SGTVT ngày 17/3/2018 và ý kiến chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1052/SGTVT-KH ngày 21/3/2018, dự kiến hoàn thành ngày 12/4/2018.

VPS

 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan