Tin Tức Sự Kiện

Tuyên truyền thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Thứ năm, 31 Tháng giêng 2019 09:49 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 11/01/2019 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 280/KH-UBND về việc thực hiện Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019;


   Theo đó, yêu cầu các đơn vị tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ BMNN, các âm mưu phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, các nguy cơ dẫn tới lộ, lọt BMNN và các biện pháp phòng ngừa, xử lý... để mọi tầng lớp nhân dân được biết, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay, góp phần bảo đảm trật tự kỷ cương, ổn định xã hội.


   Chi tiết theo file đính kèm cuối bài viết.


VPS

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (280 kh.signed (1).pdf)280 kh.signed (1).pdf[KH 280]1698 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan