Năm văn hoá, văn minh đô thị

Sơ kết 06 tháng đầu năm 2015: Kết quả thực hiện “Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2015”

Thứ ba, 23 Tháng sáu 2015 07:51 Array In Array

   Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2015”, Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 12/01/2015 của UBND thành phố về tổ chức triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.

 

   Sở Giao thông vận tải đã tổ chức sơ kết kết quả triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” 6 tháng đầu năm 2015 vào ngày 12/6/2015 với các phòng, ban, đơn vị và kính báo cáo UBND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch một số kết quả cụ thể qua thời gian triển khai như sau:


   I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI:


   Trên cơ sở dự thảo được UBND thành phố phê duyệt, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 305/KH-SGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2015 về triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” của ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng.


   Sau khi ban hành Kế hoạch triển khai, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai Chỉ thị số 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng, Kế hoạch 190/KH-UBND của UBND thành phố và Kế hoạch 305/KH-SGTVT của Sở GTVT. Cơ quan Sở GTVT là đơn vị cuối cùng tổ chức Hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 43 vào ngày 14/02/2015.


   Sở đã ban hành Kế hoạch số 1359/KH-SGTVT ngày 22/4/2015 Phát động phong trào thi đua hưởng ứng “Năm văn hóa văn minh đô thị 2015”. Các phòng, ban, đơn vị trong ngành GTVT đã phát động phong trào thi đua hưởng ứng Năm văn hóa văn minh đô thị 2015 bằng nhiều hình thức, hoạt động cụ thể.


   Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ triển khai “Năm văn hóa văn minh đô thị 2015” được Lãnh đạo Sở quan tâm, triển khai hàng tuần, hàng tháng. Trong 6 tháng đầu năm 2015 (đến 15/6/2015), Sở GTVT đã ban hành 251 văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015 các nhiều lĩnh vực như tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức văn hóa giao thông, đặc biệt đối với đội ngũ taxi, xe buýt; xây dựng, cải tạo, nâng cấp, chinh trang kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát, sửa chữa, cải tạo phương án tổ chức giao thông nhiều tuyến đường, nút giao để đảm bảo ATGT và quyết liệt triển khai công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.


   Công tác báo cáo cũng được Sở GTVT quán triệt, thực hiện nghiêm túc từ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đến công tác tổng hợp, báo cáo đảm bảo thời gian theo quy định của UBND thành phố.


   II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN


   1. Về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức văn hóa, văn minh đô thị:


   Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xác định vai trò tiên phong của công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT trong việc thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, Sở đã chỉ đạo, triển khai hoàn thành công tác quán triệt“Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” trong toàn ngành trước 14/2/2015; và tất cả các đơn vị trực thuộc đã ban hành Kế hoạch triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” của đơn vị trên cơ sở nội dung Kế hoạch số 305/KH-SGTVT ngày 27/01/2015 của Sở GTVT.


   Sở đã phát động thi đua thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” tại Kế hoạch số 1359/KH-SGTVT ngày 22/4/2015 phát động phong trào thi đua hưởng ứng Năm văn hóa văn minh đô thị 2015. Các phòng, ban, đơn vị trong ngành GTVT đã phát động phong trào thi đua hưởng ứng Năm văn hóa văn minh đô thị 2015 bằng nhiều hình thức, hoạt động cụ thể như ký cam kết, tổ chức Hội nghị phát động thi đua.


   Sở đã thiết lập, công bố đường dây nóng và đầu mối thông tin phụ trách xử lý, tổng hợp, tham mưu đôn đốc triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc.


   Nhằm nâng cao chất lượng, ý thức văn hóa, văn minh của đội ngũ taxi, xe buýt, trong tháng 2/2015 Sở GTVT đã tổ chức Hội nghị “Doanh nghiệp vận tải với Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” dưới sự chủ trì, chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Thành ủy, với trên 3000 lái xe taxi, xe buýt, xe xích lộ du lịch tham gia. Tiếp đó, Sở đã ban hành và tổ chức niêm yết tiêu chí “9 không và 9 nên”, số điện thoại đường dây nóng của Sở GTVT trên các taxi, xe buýt với 1246 xe taxi, 61 xe buýt của 06 doanh nghiệp taxi và 03 doanh nghiệp xe buýt của thành phố, hoàn thành trong tháng 2/2015 và phát hành đĩa CD tuyên truyền cho các doanh nghiệp taxi, xe buýt.
Sở đã tổ chức cho tất cả các doanh nghiệp taxi, xe buýt và toàn thể đội ngũ lái xe taxi, xe buýt và xích lô du lịch ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU với Ban ATGT thành phố, Sở GTVT, Công an thành phố trong tháng 3/2015 với 06 đơn vị taxi, 03 đơn vị xe buýt, 01 đơn vị xe xe xích lô du lịch và gần 3.000 lái xe taxi, xe buýt, xe xích lô du lịch đã ký cam kết thực hiện. Ngoài ra, Sở đã đề nghị các Hiệp hội vận tải khách triển khai ký cam kết, giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp vận tải về nghiêm túc thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015".


   Sở đã tham mưu Ban ATGT Tp đã ban hành Chương trình phối hợp số 79/CTPH-BATGT ngày 28/4/2015 triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện Tiêu chí Văn hóa giao thông – văn minh đô thị 2015; triển khai đến các cơ quan thành viên Ban ATGT, nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền theo chủ đề.
Các dịp Lễ 29 Tháng 3, 30 Tháng 4, 1 Tháng 5; cuộc thi pháo hoa quốc tế 2015, cuộc thi IRONMAN 70.3, Sở cũng đã triển khai các biện pháp tuyên truyền nhằm đảm bảo trật tự ATGT phục vụ các ngày Lễ, cuộc thi.


   Công tác phối hợp với UBND các quận, huyện ra quân triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”cũng được triển khai tốt, đồng bộ giữa công tác tuyên truyền và kiểm tra, xử lý vi phạm.


   Sở đã phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành “Sổ tay tuyên truyền thực hiện văn hóa, văn minh đô thị”; nhằm góp phần tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông đến các tầng lớp nhân dân.


   Một số nội dung liên quan khác liên quan đến công tác tuyên truyền Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015 cũng đã được Sở GTVT đề xuất UBND thành phố thống nhất chủ trương và tổ chức thực hiện như: lắp đặt các biển cấm "sử dụng còi” các khu vực trọng điểm, trường học, bệnh viện, công sở trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông; tuyên truyền, chấn chỉnh sử dụng còi hơi, còi xi nhan hệ thống xe buýt để thực hiện tốt “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”;phát động đợt ra quân thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” đối với khối các đơn vị đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; triển khai nội dung tuyên truyền “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” trên 36 cụm loa đã lắp đặt và trình UBND Tp lắp đặt bổ sung 10 loa tuyên truyền tại các nút giao; tuyên truyền các quy định hoạt động vận tải theo Nghị định 86/NĐ-CP đến các đơn vị vận tải; tuyên truyền các băng rôn, phướn, cụm pa nô trên nhiều tuyến đường, khu vực trọng điểm (trung bình hàng tháng có 30 băng rôn, 150 phướn); Xây dựng Kế hoạch phối hợp tuyên truyền đảm bảo TTATGT giữa Thành đoàn và Sở GTVT; Thông báo về neo đậu tàu du lịch trên sông Hàn và thực hiện đăng ký hoạt động vận chuyển khách du lịch trên đường thủy nội địa và triển khai công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các phương tiện thủy nội địa neo đậu đúng vị trí.


   2. Giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị:


   Sở đã tập trung triển khai, thực hiện tốt các dự án ODA; phối hợp các cơ quan Trung ương trong thực hiện các dự án quan trọng của quốc gia và khu vực đi qua địa bàn thành phố; đôn đốc các Ban QLDA, các đơn vị triển khai cải tạo, nâng cấp, chinh trang kết cấu hạ tầng giao thông theo kế hoạch được giao trong năm 2015 theo tiến độ được giao của từng công trình; trong đó đã đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình giao thông quan trọng như nút giao khác mức Ngã ba Huế, đường Bà Nà Suối Mơ, đường Huyền Trân Công Chúa, Sư Vạn Hạnh, Ba Đình, Nguyễn Công Hoan. Sở đã thường xuyên triển khai công tác dọn giả hạ, sửa chữa vỉa hè, mặt đường các tuyến đường do Sở quản lý với khối lượng 6 tháng đầu năm 2015 tăng cao so với cùng kỳ năm 2014 như dọn 4.629 m3 giả hạ (so với 1.989m3 cùng kỳ năm 2014), sửa chữa 1.900 m2 vỉa hè (so với 1.265,4 m2 cùng kỳ năm 2014), sửa chữa, vá ổ gà 1.579 m2 mặt đường (so với 785,4m2 cùng kỳ năm 2014). Sở cũng đã triển khai hoàn thành công tác sửa chữa, đảm bảo giao thông các tuyến đường, cầu; kiểm tra, rà soát, xử lý, khắc phục các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (sửa chữa 31 tuyến đường, 08 cầu và công trình hạ tầng giao thông khác; Tổ chức lại giao thông tại 04 nút giao và duy tu, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông phục vụ Tết; Sơn lại toàn bộ hệ thống lan can sắt đường Bạch Đằng, đoạn từ Đài truyền hình đến Thành Điện Hải; lắp đặt trụ biển tên đường theo Nghị quyết 81/2014/NQ-HĐND).


   Sở đã phối hợp UBND các quận huyện tiến hành kẻ vạch quản lý vỉa hè các tuyến đường trọng điểm của các quận, huyện và đang phối hợp Sở Tài chính để thẩm tra, trình UBND thành phố cấp kinh phí cho các quận, huyện.


   Sở cũng đề xuất UBND thành phố quy mô cải tạo nâng cấp vỉa hè, thoát nước, hố trồng cây 06 tuyến đường nội thị Hoàng Diệu (từ Phan Châu Trinh đến Trưng Nữ Vương), Phan Châu Trinh, Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Ông Ích Khiêm (từ Đống Đa đến Nguyễn Văn Linh), Lê Lợi; đang triển khai rà soát, đề xuất cải tạo, nâng cấp các tuyến đường phục vụ Hội nghị APEC 2017; đề xuất nâng cấp đường ĐH4 xã Hòa Khương; mở rộng K112 đường Trần Cao Vân; Tuyến đường từ Phạm Như Xương đi Hoàng Văn Thái, đường CK55, đường Lâm Hoành, Đường Mai Đăng Chơn (giai đoạn 2), Chế Lan Viên, đường lên cây đa trăm tuổi.


   Một số các công việc liên quan khác trong lĩnh vực đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị cũng đã được Sở triển khai như: báo cáo kết quả triển khai Phương án thí điểm giao cho các hộ mặt tiền tham gia cùng Nhà nước quản lý vỉa hè và đề xuất xây dựng Đề án; triển khai thi công sơn kẻ vạch tổ chức giao thông bị mờ tại các tuyến đường chính; hoàn thành việc tháo dỡ các biển cấm xe khách trên 30 chỗ lưu thông một số tuyến đường theo chủ trương của UBND Tp để tạo điều kiện phát triển du lịch; đề xuất ý kiến về các vị trí neo đậu tàu thuyền nghề cá trên sông Hàn; lắp đặt biển cấm neo đậu thuyền thúng tại KV phía Tây cầu Phú Lộc; đề xuất thí điểm Phương án bán nước mía, nước giải khát trên vỉa hè Nguyễn Tất Thành; kiến nghị điều chỉnh âm lượng loa phát thanh vào đêm của Ga ĐN; kiến nghị liên quan đến tập kết thùng chứa rác ảnh hưởng đến trật tự, ATGT đường bộ; phối hợp Sở Xây dựng về phương án thiết kế bồn hoa trên vỉa hè, phương án bố trí hạ tầng kỹ thuật trên mặt cắt ngang vỉa hè các tuyến đường; Hoàn tất các cơ sở hạ tầng và công bố thí điểm tuyến xe buýt mẫu số 01 (bến xe Đà Nẵng - bến xe Hội An).


   Công tác kiểm tra, xử lý đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị cũng được Sở GTVT triển khai quyết liệt. Trong đó chấn chỉnh lái xe taxi đi vệ sinh bừa bãi mất mỹ quan đô thị, lái xe taxi từ chối vận chuyển khách đi gần; chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động KDVT bằng ô tô đối với một số các doanh nghiệp vận tải; phối hợp kiểm tra xử lý trật tự vỉa hè, tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường.


   Trong 6 tháng đầu năm 2015, Sở GTVT đã tiếp nhận, xử lý 338 thông tin qua đường dây nóng, phương tiện thông tin đại chúng (tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2014) và 97 ý kiến cử tri qua email của Chủ tịch UBND thành phố.


   3. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông:


   Để đảm bảo ATGT, một trong các nhiệm vụ chính thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU, trong 6 tháng đầu năm 2015, Sở GTVT đã phối hợp các địa phương, các ngành triển khai nhiều nội dung cụ thể như:
Sở đã thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ vận tải Tết Ất Mùi và triển khai hoàn thành Kế hoạch vận tải Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 như niêm yết đúng giá cước đã đăng ký nhằm bình ổn giá, bình ổn thị trường, chống tự ý tăng giá cước; bảo dưỡng sửa chữa phương tiện phục vụ; kế hoạch điều chuyển xe tăng cường, bố trí xe chạy các tuyến có ít khách để điều qua tăng cường vào tuyến đang đông khách; kiểm tra, xử lý đảm bảo ATGT trên các tuyến đường; theo dõi ATGT thông qua thiết bị giám sát hành trình của từng phương tiện; tăng cường thanh kiểm tra hoạt động vận tải, không để xảy ra tình trạng “xe dù, bến cóc”; kế hoạch phân công lịch trực tại các bến xe để phối hợp với Cảnh sát giao thông, cán bộ giúp việc của Ban chỉ đạo Tết và phòng điều độ bến xe để xử lý những hành vi vi phạm. Triển khai hoàn thành công tác sửa chữa, đảm bảo giao thông các tuyến đường, cầu; kiểm tra, rà soát, xử lý, khắc phục các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và triển khai công tác vận tải, kiểm tra, xử lý, đảm bảo ATGT và các giải pháp, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp taxi, các doanh nghiệp vận tải kịp thời điều chỉnh giá cước taxi, giá cước vận tải phù hợp với tình hình thực tế và làm việc Bộ GTVT, Bộ Tài chính trong công tác giám sát, điều chỉnh giá cước vận tải phục vụ Tết Nguyên đán, các ngành lễ lớn và các sự kiện lớn của thành phố.


   Sở đã triển khai sửa chữa hư hỏng hạ tầng và tổ chức giao thông tại nhiều tuyến đường, vị trí như sửa chữa mặt đường, biển báo các tuyến đường do Sở GTVT quản lý ; sửa chữa cầu Phú Lộc; yêu cầu làm đường công vụ tránh cầu Bưu Điện phục vụ triển khai thi công đường HCM đường ĐT 601; sửa chữa hư hỏng mặt đường Ngô Quyền; xử lý sụt lún lề bộ hành cầu Khuê Đông; sửa chữa hệ thống biển báo hiệu, kẻ vạch dừng các tuyến xe buýt; hoàn trả đường Hà Khê, đường Võ Chí Công.


   Sở đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành tổng rà soát toàn bộ các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và báo cáo đề xuất và được UBND Tp thống nhất giải pháp xử lý 01 điểm đen, 47 vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông địa bàn thành phố.


   Sở đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo ATGT một số vị trí cụ thể như: tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp và Trường Sa; tổ chức GT tại nút Trường Chinh-Hà Huy Tập; Võ Văn Kiệt – Ngô Quyền, Đông Giang – Võ Văn Kiệt; điều chỉnh TCGT và đề xuất lắp đặt đèn tín hiệu tổ chức GT nút Nguyễn Đức Trung-Điện Biên Phủ; xử lý nút giao đường Ngô Quyền - Yết Kiêu - Bùi Quốc Hưng - Nguyễn Phan Vinh; cấm đỗ xe một số vị trí trên đường Yết Kiêu, Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn, Lê Văn Hiến; sơn kẻ vạch tổ chức giao thông 41 tuyến đường; điều chỉnh hệ thống biển báo và kiểm tra, thay thế biển báo theo QCVN 41:2012/BGTVT và lắp đặt biển báo phân luồng tuyến hoạt động vận tải theo QĐ 29/2014/QĐ-UBND. Sở cũng đã triển khai thi công các hạng mục kỹ thuật nhằm đảm bảo ATGT trước công tác trường học; sửa chữa hệ thống biển báo, vạch sơn các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt và rà soát hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, trụ biển tên đường bị cây xanh che khuất.


   Các Đề án, văn bản QPPL liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng đã được Sở triển khai như : báo cáo Sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện NĐ 171/2013/NĐ-CP; báo cáo tình hình triển khai thực hiện kiểm tra tải trọng xe tại Trạm KTTTXLĐ; hoàn thiện Quy chế phối hợp, xử lý sự cố hư hỏng hệ thống tín hiều GT; đề nghị phê duyệt ĐA thành lập Cảng vụ Đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông Vận tải; chủ trương xây dựng Quy định về quản lý, khai thác VTHK bằng taxi trên địa bàn TPĐN; trình dự toán kinh phí các Đề án: Tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát và điều tiết hợp lý phương tiện VT vào trung tâm TP; ĐA thí điểm phát triển DV xe đạp công cộng KV trung tâm TP; ĐA hoàn thiện mô hình QL vận tải công cộng; ĐA hiện đại hóa Trung tâm đèn tín hiệu & vận tải công cộng.


   Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực vận tải cũng được tăng cường như chấn chỉnh tình trạng vi phạm tốc độ qua BC từ phần mềm quản lý TBGSHT; chấn chỉnh các đvị không thực hiện đúng thời gian biểu chạy xe; sơ kết công tác phối hợp xử lý vi phạm trích xuất từ dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình; phối hợp xử lý xe ô tô tải tự đỗ chở vật liệu có dấu hiệu vi phạm; Kiểm tra, xử lý các xe có dấu hiệu quá tải, cơi nới kích thước thùng hàng; triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, đăng ký, đăng kiểm, việc neo đậu tàu DL; kiểm tra, xử lý các trường hợp đánh bắt nuôi trồng thủy sản ảnh hưởng đến ATGT đường thủy nội địa; triển khai kiểm tra việc xếp hàng hóa lên phương tiện tại các đầu mối hàng hóa lớn trên địa bàn thành phố.


   Lực lượng Thanh tra Sở GTVT phối hợp với các lực lượng Cảnh sát trật tự túc trực thường xuyên, xử lý nghiêm xe khách vi phạm quần đảo đón bắt khách sai quy định, gây cản trở giao thông; tập trung lực lượng túc trực 24/24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần tại trạm cân kiểm tra xe trên tuyến QL 1A; đồng thời tổ chức kiểm tra lưu động bằng cân xách tay trên các tuyến đường để xử lý xe quá tải trọng tránh trạm cân. Tăng cường kiểm soát tải trọng lưu thông trên đường ĐT601, ĐT 605, cầu Thuận Phước và kiểm tra, xử lý các xe dừng, đỗ sai quy định các tuyến đường địa bàn thành phố.


   Sở đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông, nhận diện biển số tự động làm cơ sở xử phạt các xe quá tải, xe vi phạm biển cấm lưu thông qua cầu Thuận Phước và tăng cường công tác xử phạt nguội các hành vi vi phạm thông qua hình ảnh camera. Mô hình ứng dụng công nghệ hiện đại và xử phạt nguội (xử phạt thông qua các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ) tuy còn gặp nhiều khó khăn khi triển khai nhưng rất hiệu quả để đảm bảo TTATGT.


   Trong 06 tháng đầu năm 2015, Thanh tra Sở đã tiến hành xử phạt VPHC 1205 vụ, với tổng số tiền xử phạt là 1.948.090.000 đồng. Trong đó, số liệu xử phạt so sánh với cùng kỳ năm 2014 cụ thể như sau:


   - Xử lý vi phạm qua kiểm tra trực tiếp tại hiện trường:

 


   - Xử phạt nguội (thông qua các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ):

 


   4. Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường:


   Các hoạt động triển khai giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2015 được Sở GTVT triển khai cụ thể như sau:


   - Ban hành Kế hoạch ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp đến các phòng, ban, đơn vị thuộc ngành và các đơn vị đã tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh tại trụ sở, trước khu vực trụ sở hằng tuần. Các Ban QLDA đã chỉ đạo các đơn vị thi công phát quang, dọn dẹp vệ sinh công trường, khơi thông thoát nước tại các công trình do các Ban QLDA điều hành.


   - Sở triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2014; triển khai Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo, Tuần Lễ nạo vét cống rãnh vệ sinh môi trường; Triển khai công tác ứng phó Biến đổi khí hậu năm 2015 ngành GTVT; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2015; phối hợp Sở TNMT kiểm tra, thực hiện tiêu chí môi trường trên địa bàn h.Hòa Vang.


   - Ban hành Kế hoạch 1588/KH-SGTVT ngày 13/5/2015 triển khai thực hiện Đề án xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường năm 2015 ngành GTVT.


   - Chỉ đạo Công ty QL Cầu đường dọn dẹp cỏ rác, giả hạ ở lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường do Sở quản lý, địa bàn các quận Hải Châu, Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn ; đồng thời có văn bản đề nghị Sở TN&MT, các địa phương tăng cường công tác quản lý, đảm bảo VSMT.


   - Các đơn vị trực thuộc triển khai dọn dẹp vệ sinh, tham gia Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp với địa phương.


   III. ĐÁNH GIÁ CHUNG :


   1. Những mặt đạt được:


   - Sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Sở, các phòng, ban, đơn vị; công tác triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” đạt hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến 15/6/2015, Sở GTVT đã ban hành 251 văn bản chỉ đạo liên quan đến “Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2015” (Chi tiết kèm theo Phụ lục), cho thấy sự quyết liệt trong công tác triển khai của Sở GTVT.


   Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đều đã căn cứu trên KH triển khai của Sở và ban hành KH thực hiện Năm VHVMĐT 2015 của phòng, ban, đơn vị kịp thời. Đến thời điểm sơ kết hiện nay, các công việc đểu đã được triển khai đúng tiến độ.


   - Mô hình “9 không, 9 nên” đối với taxi, xe buýt và cung cấp đường dây nóng đã đạt được hiệu quả bước đầu; hoạt động xe taxi, xe buýt thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, văn hóa tham gia giao thông, đối xử với hành khách của đội ngũ taxi, xe buýt có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận như:


   + Đã hạn chế được tình trạng lái xe taxi, xe buýt phóng nhanh, vượt ẩu; tranh giành, chèo kéo khách; dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định …


   + Lái xe taxi, đội ngũ lái xe buýt phục vụ hành khách ngày càng văn minh lịch sự hơn.


   + Thời gian gần đây, số lượng phản ảnh của hành khách và người dân về hoạt động cũng như cung cách phục vụ không được tốt của đội ngũ lái xe taxi, xe buýt về Sở GTVT giảm so với trước kia.


   + Nhiều trường hợp phản ánh khen ngợi đội ngũ lái xe taxi đã tự giác trả lại hành lý, đồ đạc của khách bỏ quên trên xe.


   - Mô hình lắp đặt hệ thống camera giám sát, xử phạt “nguội” xe vi phạm biển cấm qua cầu Thuận Phước và công tác tăng cường “xử phạt nguội” của lực lượng Thanh tra Sở GTVT đạt hiệu quả bước đầu, với 179 trường hợp xử phạt với số tiền 238.905.000 đồng; tăng cao so với cùng kỳ năm 2014 (cùng kỳ 2014 chỉ xử lý 01 trường hợp). Tình trạng các xe quá tải, vi phạm biển cấm lưu thông qua cầu Thuận Phước đã giảm hẳn. Việc xử lý thông qua hệ thống camera có ý nghĩ quan trọng về xây dựng ý thức văn hóa giao thông trong điều kiện hạn chế, thiếu thốn nhân lực cho công tác kiểm tra, xử lý, đảm bảo hiệu quả trong thực thi pháp luật.


   - Công tác kiểm tra, xử lý đạt kết quả cao so với cùng kỳ năm 2014 (Năm 2015 tăng gần 2 lần số tiền so với 2014) cho thấy lực lượng chức năng của Sở GTVT đã phối hợp tốt, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm, góp phần thực hiện có hiệu quả Năm văn hóa, văn minh đô thị.


   2. Những tồn tại, hạn chế:


   - Nhận thức của một bộ phận người dân về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng văn hóa giao thông còn hạn chế. Tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông còn diễn ra khá nhiều, đòi hỏi cần thiết phải có lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, từ đó hình thành ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông.


   - Kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” chưa được bố trí trong dự toán chi thường xuyên năm 2015; do công tác xây dựng kinh phí của năm 2015 được thực hiện từ năm 2014, khi chưa có chủ trương của Thành ùy, UBND Tp về thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” (UBND thành phố có Công văn số 2373/UBND-TH ngày 02/4/2015 thống nhất theo đề nghị của Sở Tài chính: kinh phí tuyên truyền triển khai KH năm VH,VMĐT 2015 của Sở GTVT cân đối sử dụng từ nguồn chi thường xuyên).


   Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đòi hỏi công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài, nhiều hình thức bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý. Do đó, việc thiếu kinh phí để triển khai công tác tuyên truyền ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng ý thức văn hóa, văn minh đô thị.


   - Hiện nay lực lượng Thanh tra Sở GTVT rất mỏng, gồm 45 người từ năm 2010 đến nay không tăng trong khi thành phố liên tục phát triển, mở rộng về cơ sở hạ tầng, lượng phương tiện tăng cao, yêu cầu của người dân ngày càng cao nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lực lượng thanh tra, kiểm tra, đảm bảo TTATGT, văn hóa văn minh đô thị. Có lúc, có nơi còn không đủ nhân lực để kịp thời xử lý một số thông tin phản ánh.


   Công tác xác minh, “xử lý nguội” các hành vi vi phạm vẫn còn nhiều bất cập như chủ phương tiện thay đổi địa chỉ, nhận được thông báo xử lý nhưng không chấp hành.


   - Hoạt động vận tải khách bằng xe taxi, xe buýt thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tốt, góp phần thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đã nâng cao chất lượng phục hành khách. Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến phản ảnh về tình trạng lái xe taxi phóng nhanh, vượt ẩu, đi vệ sinh bừa bãi làm mất mỹ quan đô thị.


   - Vẫn còn hiện tượng xe buýt (tuyến Đà Nẵng-Tam Kỳ) chạy chậm trong nội thành để chờ đón bắt khách gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị. Xe buýt dừng đón trả khách không đúng điểm quy định…


   IV. NHỮNG MÔ HÌNH ĐIỂN HÌNH CỦA NGÀNH


   Thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015, Sở GTVT đã triển khai một số mô hình hiệu quả, cụ thể:


   1. Mô hình “9 không, 9 nên” đối với taxi, xe buýt:


   Mô hình “9 không, 9 nên” đối với taxi, xe buýt và cung cấp đường dây nóng qua thời gian triển khai thực hiện đã đạt được hiệu quả bước đầu; hoạt động xe taxi, xe buýt thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, văn hóa tham gia giao thông, đối xử với hành khách của đội ngũ taxi, xe buýt có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận (đã báo cáo cụ thể ở phần trên).


   2. Mô hình lắp đặt hệ thống camera giám sát, xử phạt “nguội” xe vi phạm biển cấm qua cầu Thuận Phước:


   Mô hình lắp đặt hệ thống camera giám sát, xử phạt “nguội” xe vi phạm biển cấm qua cầu Thuận Phước và công tác tăng cường “xử phạt nguội” của lực lượng Thanh tra Sở GTVT đạt hiệu quả bước đầu. Tình trạng các xe quá tải, vi phạm biển cấm lưu thông qua cầu Thuận Phước đã giảm hẳn (đã báo cáo cụ thể ở phần trên).


   V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:


   - Kính đề nghị UBND thành phố quan tâm, xem xét, bổ sung kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” vào dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015 cho Sở GTVT.


   - Kính đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông.


   - Đề nghị Sở Thông tin truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường nội dung tuyên truyền các nội dung về xây dựng ý thức văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng văn hóa giao thông ; trong đó hình thành chuyên mục thông báo


   VI. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015 :


   Sở Giao thông vận tải đã triển khai cho các phòng, ban, đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong 06 tháng cuối năm như sau:


   1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 305/KH-SGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2015 về triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” của ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng, Kế hoạch số 1359/KH-SGTVT ngày 22/4/2015 Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Năm văn hóa văn minh đô thị 2015.


   2. Trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp GPLX: tiếp tục triển khai các giải pháp để truyền tải, xây dựng ‘Văn hóa giao thông” đến các đối tượng học viên.


   3. Trong lĩnh vực vận tải: tiếp tục kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, văn hóa, văn minh của đội ngũ taxi, xe buýt; đánh giá mô hình “9 không, 9 nên” và có các giải pháp triển khai phù hợp.


   4. Trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng: tiếp tục thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình giao thông theo tiến độ được giao.


   Trong đó, tham mưu UBND Tp triển khai nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường, phục vụ tốt Hội nghị APEC 2017.


   5. Trong lĩnh vực quản lý hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông: tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế TNGT của thành phố; tham mưu có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hạ tầng giao thông bằng ứng dụng các công nghệ mới.


   6. Toàn thể các phòng, ban, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Toàn ngành Giao thông vận tải quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 43/CT-TU của Thành ủy, Kế hoạch 190/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.


Hồ Quang VinhCÁC BÀI VIẾT KHÁC: