Năm văn hoá, văn minh đô thị

Triển khai Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp năm 2015

Thứ tư, 08 Tháng tư 2015 08:50 Array In Array

   Ngày 07/4/2015, Sở Giao thông vận tải đã có công văn triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Kế hoạch số 2186/KH-UBND ngày 26/03/2015 về việc tổ chức, triển khai thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015, như sau:


   1. Văn phòng đại diện Đường sắt Việt Nam tại Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường tại nhà ga và tất cả các tuyến đường sắt đi qua thành phố, không để ảnh hưởng ô nhiễm đến môi trường. Phối hợp với chính quyền địa phương quận/huyện, phường/xã nơi địa bàn hoạt động ra quân phát động phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp tại tất cả các tuyến đường sắt đi qua thành phố.


   2. Công ty CP Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng, Công ty Côt phần Đức Long Đà Nẵng xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại bến xe.


   3. Công ty Quản lý Cầu đường trong quá trình thực hiện công tác tuần tra các tuyến đường được giao quản lý, phải báo cáo kịp thời và đề xuất xử lý các tuyến đường, vỉa hè bị hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp tại các tuyến đường, khu vực có vấn đề về môi trường đã được UBND thành phố phân công tại Công văn số 2690/UBND-QLĐTh ngày 09/4/2013 (đính kèm) thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Môi trường Đô thị để kịp thời xử lý.


   4. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải:


   a) Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp định kỳ hàng tuần tại địa phương mình cư trú (Sáng Chủ nhật) và cơ quan nơi làm việc (Chiều thứ Sáu);


   b) Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tham gia công tác trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa; tham gia nạo vét, khơi thông cống rãnh; tham gia phát quang cỏ dại, thu gom rác thải tại địa phương và trước cổng cơ quan các đơn vị; đảm bảo giữ vững các tiêu chí về lĩnh vực môi trường đối với tuyến đường đạt tiêu chuẩn “Tuyến đường văn minh đô thị” đã được công nhận;


   c) Các Ban Quản lý Dự án chỉ đạo các đơn vị thi công dọn dẹp công trường, giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; khơi thông cống rãnh, kênh mương và xử lý ngập úng cục bộ đối với các công trình, dự án do các đơn vị điều hành, thi công.


   d) Các Ban Quản lý Dự án, các đơn vị xây dựng và đăng ký kế hoạch tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp với ít nhất 01 công trình bảo vệ môi trường hoặc ít nhất 01 hoạt động có ý nghĩa trong phạm vi công sở trong kế hoạch đầu năm (như: bố trí, trồng cây xanh, bồn hoa, chậu cảnh, tái sử dụng rác thải, tiết kiệm văn phòng phẩm…) và gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 20/4/2015; đồng thời phân công bộ phận theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhằm tạo phong trào thi đua trong đơn vị.


   5. Chế độ báo cáo: Định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm, đề nghị Văn phòng đại diện Đường sắt Việt Nam tại Đà Nẵng, Công ty CP Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng và các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo nêu rõ thành tích các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp năm 2015 gửi về Sở Giao thông vận tải (trước ngày 15) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.


Lê Hồng Anh


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: