Năm văn hoá, văn minh đô thị

Bài nói chuyện của đồng chí Trần Thọ Bí thư thành uỷ thành phố Đà Nẵng - Chủ tịch HĐNDTP với Doanh nghiệp vận tải về năm "Văn hoá, Văn minh đô thị

Thứ bảy, 14 Tháng hai 2015 17:35 Array In Array


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: