Năm văn hoá, văn minh đô thị

Triển khai thực hiện "Năm văn hoá văn minh đô thị 2015"

Thứ sáu, 16 Tháng giêng 2015 14:44 PDF.  Array In Array  Email

  Ngày 15/1, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban thường vụ Thành uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015". Đồng chí Trần Thị, Bí thư Thành uỷ chủ trì hội nghị

Các quận, huyện ký kết thi đua tại Hội nghị.


   Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Trong đó, đồng chí nêu rõ 7 nhiệm vụ chủ yếu và yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể TP lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt trong năm 2015 gồm: Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu biết đầy đủ về pháp luật, nhận thức sâu sắc về chủ trương để thực hiện có hiệu quả “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; gắn việc thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” với Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XX: “Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Đà Nẵng trở thành một TP có môi trường đô thị văn minh và giàu tính nhân văn, có thiên nhiên trong lành và đời sống văn hóa cao, làm giàu bằng kinh tế tri thức; một trong những TP hài hòa, thân thiện, an bình; một TP hấp dẫn và đáng sống”; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị, đầu tư tôn tạo, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của TP nhằm đáp ứng cơ bản nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý trật tự đô thị như quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc, quản lý xây dựng, quản lý tài nguyên, môi trường, quản lý quảng cáo, rao vặt, quản lý vỉa hè, lòng lề đường…; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp trong gia đình, họ tộc, cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến thực sự trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, nhân dân TP, nhất là trong văn hóa giao tiếp nơi công cộng, văn hóa thương mại, văn hóa du lịch, văn hóa giao thông, văn hóa công sở…; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự an ninh đô thị, gây rối trật tự nơi công cộng…


   Chỉ thị cũng yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành TP và UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; trong đó chọn một số nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực được phân công quản lý. Đồng thời giao Ban Tuyên giáo Thành uỷ, lãnh đạo các quận ủy, huyện ủy và UBMTTQ Việt Nam TP phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan có giải pháp và tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” đạt kết quả. Ban cán sự đảng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội TP giúp Ban Thường vụ Thành uỷ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ (hằng quý, 6 tháng, năm) tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện.


   Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị nêu trên và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể có liên quan; UBMTTQ Việt Nam thành phố cũng đã phát động hưởng ứng và kêu gọi các tầng lớp nhân dân TP tích cực hưởng ứng thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” theo tinh thần Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch chỉ đạo thực hiện của UBND thành phố.


   Dịp này, đại diện các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng đã trình bày kế hoạch thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” và ký kết giao ước thi đua để thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Thường vụ Thành ủy.


Dangcongsanvietnam.vn

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan