Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Kết quả đấu thầu gói thầu "Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải năm 2018" (giai đoạn 1)

Thứ ba, 25 Tháng mười hai 2018 14:59 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 21/11/2018, Sở Tải chính thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 885/QĐ-STC ngày 21/11/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Giao thông vận tải;


   1. Tên gói thầu: Xây dựng Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Giao thông vận tải năm 2018 (giai đoạn 1)

   2. Chủ dự án: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.

   3. Điều hành dự án: Văn phòng Sở

   4. Kế hoạch đấu thầu:

   4.1 Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đầu thầu qua mạng

   4.2. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp Công nghệ thông tin năm 2018

   4.3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

   4.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

   5. Đơn vị trúng thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.

VPS


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan