Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Bảng tóm tắt giới thiệu năng lực nhà thầu Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1

Thứ sáu, 25 Tháng năm 2018 09:19 PDF.  Array In Array  Email

BẢNG TÓM TẮT GIỚI THIỆU NĂNG LỰC NHÀ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP QUẢNG AN I


   - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với Mã số doanh nghiệp: 2300239586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 07/8/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 25/01/2017. Với vốn điều lệ 1.168 tỷ; đại diện pháp luật của công ty là Ông Lưu Văn Toàn – Tổng Giám đốc;

BangKeKhaiThongTinNhaThau
GiayChungNhanDangKyDoanhNghiep


   Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh với Mã số chi nhánh: 2300239586-003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/10/2013, thay đổi lần thứ 01 ngày 24/5/2016. Người đứng đầu Lưu Thanh Tùng, chi nhánh hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp: Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1.

QDThanhLapChiNhanhQuangAnDaNang
QDThanhLapChiNhanhQuangAnDaNang
ThongBaoLapChiNhanh 
ThongBaoLapChiNhanh 
ThongBaoLapChiNhanh 


   Ngành, nghề kinh doanh theo quyết định và thông báo thành lập chi nhánh năm 2013: vận chuyển hành khách, mua bán ô tô, kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe taxi, điều hành tua du lịch...


   Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 577/2016/GPKDVT ngày 23/11/2016 do Sở GTVT TP Đà Nẵng cấp cho Chi nhánh II-CTy CP Công nghiệp Quảng An 1 tại Đà Nẵng, Giấy phép có giá trị đến 23/11/2023. Trong đó, đơn vị được phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.


   - Doanh thu bình quân hàng năm của nhà thầu: 1.189.845.229.906 VNĐ với doanh thu hành năm của nhà thầu trong 03 năm gần nhất:


   Năm 2015: 1.035.319.019.956 đồng;


   Năm 2016: 1.148.452.893.706 đồng;


   Năm 2017: 1.385.753.776.056 đồng.


   - Công ty đã thực hiện các hợp đồng về vận tải có giá trị lớn trên 40 tỷ đồng như:


   + Hợp đồng số 2512/2014/INB/HĐVC.QA1 ngày 01/12/2014 về vận chuyển khách du lịch giữa Chi nhánh công ty TNHH Du lịch H.I.S sông Hàn Việt Nam tại TP Hà Nội với Công ty cổ phần Quảng An 1, có hiệu lực từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2017. Biên bản thanh lý hợp đồng này ngày 10/5/2018 với tổng giá trị hợp đồng đã thanh toán là 44.934.820.401 đồng;


   + Hợp đồng số 0101/2015/HĐVC-QA1 ngày 01/01/2015 về vận chuyển khách du lịch giữa Công ty TNHH Du lịch F5 với Công ty cổ phần Quảng An 1, có hiệu lực từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2017. Biên bản thanh lý hợp đồng này ngày 10/5/2018 với tổng giá trị hợp đồng đã thanh toán là 43.202.788.000 đồng;


   - Nguồn lực tài chính: Có bản cam kết sẽ cung cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Kiếm (TPBank) cho nhà thầu thực hiện gói thầu Cung cấp phương tiện và dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho 06 tuyến xe buýt có trợ giá, với số tiền 13.000.000.000 đồng (Mười ba tỷ đồng): Văn bản do Phó GĐ Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Kiếm ký ngày 17/5/2018 gửi Bên mời thầu về việc đồng ý trong việc xem xét, thu xếp tài chính hoặc làm đầu mối thu xếp tài chính để cấp cho khách hàng một khoản tiền tối đa là 13.000.000.000 đồng.


   - Nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện: Cam kết tài trợ của ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Hoàn Kiếm – Hà Nội cho việc thực hiện các hợp đồng Cung cấp phương tiện và dịch vụ VTHKCC trên các tuyến xe buýt có trợ giá số 05,07, 08, 11, 12 tại TP Đà Nẵng với tổng giá trị hợp đồng chưa thanh toán khoản 44,5 tỷ đồng.


TTĐH đèn THGT & VTCC


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan