Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Kết quả đấu thầu gói thầu "Xây dựng 20 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4" năm 2018

Thứ hai, 24 Tháng mười hai 2018 13:48 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 23/11/2018, Sở Tải chính thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 901/QĐ-STC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng 20 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 năm 2018;


   1. Tên gói thầu: Xây dựng 20 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 năm 2018

   2. Chủ dự án: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.

   3. Điều hành dự án: Văn phòng Sở

   4. Kế hoạch đấu thầu:

   4.1 Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đầu thầu qua mạng

   4.2. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp Công nghệ thông tin năm 2018

   4.3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

   4.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

   5. Đơn vị trúng thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.

VPS


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan