Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Chương trình công nghệ thông tin năm 2018

Thứ bảy, 24 Tháng hai 2018 07:28 Array In Array

   Ngày 31/01/2018 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục chương trình, dự án ứng dụng Công nghệ thông tin của thành phố Đà Nẵng năm 2018, trong đó giao Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thực hiện 3 chương trình, dự án như sau:

   1. Xây dựng 20 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 năm 2018;

   2. Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải năm 2018 (giai đoạn 1);

   3. Phần mềm hỗ trợ quy hoạch giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.

VPS


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: