Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt Danh sách ngắn nhà thầu tư vấn gói thầu 2.1

Thứ ba, 30 Tháng bảy 2013 08:40 Array In Array

   Ngày 26/7/2013, Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 460/QĐ-SGTVT phê duyệt Danh sách ngắn nhà thầu tư vấn Gói thầu 2.1 – Dịch vụ tư vấn lập thiết kế chi tiết, Hồ sơ mời thầu, giám sát hệ thống thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống BRT thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng như sau:


   Điều 1: Phê duyệt Danh sách ngắn nhà thầu tư vấn Gói thầu 2.1 – Dịch vụ tư vấn lập thiết kế chi tiết, Hồ sơ mời thầu, giám sát hệ thống thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống BRT thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng như sau:

TT

Tên công ty tư vấn

Quốc tịch

1

Liên danh giữa Artelia Ville et Transport (Pháp) và Gentinsa Ingenieria S.L (Tây Ban Nha)

Pháp  – Tây Ban Nha

2

Liên danh giữa Công ty TNHH DOHWA Engineering (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Daeyeong Ubitec (Hàn Quốc) liên kết với các tư vấn phụ Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (Việt Nam) và Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Trường Định (Việt Nam)

Hàn Quốc

3

Idom Ingeniería y Consultoria, S.A (Tây Ban Nha) liên kết với các tư vấn phụ Công ty Cổ phần chuyên gia Hà Nội TC (Việt Nam) và Consorcio Regional de Transportes de Madrid (Tây Ban Nha)

Tây Ban Nha

4

Liên danh giữa Egis International (Pháp) với Egis France (Pháp)

Pháp 

5

Liên danh công ty TNHH Kunhawa Engineering & Consulting (Hàn Quốc); Dae Han Consultants Co. Ltd. (Hàn Quốc) và Teso Engineering Co. Ltd (Hàn Quốc) liên kết với Tư vấn phụ Công ty TNHH Moon Engineering (Hàn Quốc)

Hàn Quốc

6

Công ty TNHH Smec International Pty. (Úc) liên kết với các tư vấn phụ Công ty TNHH Brisbane city Enterprises Pty. (Úc); Công ty cổ phần SMEC Việt Nam (Việt Nam)

Úc


   Điều 2. Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành của Nhà nước.


   Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


   Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, các Trưởng phòng: Kế hoạch đầu tư, Giám định và Quản lý chất lượng công trình và các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.


Đặng Thị Phương Hà


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: