Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt Danh sách ngắn nhà thầu tư vấn Gói thầu 3.3

Thứ sáu, 26 Tháng bảy 2013 07:43 Array In Array

   Ngày 19/7/2013, Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 449/QĐ-SGTVT phê duyệt Danh sách ngắn Gói thầu 3.3: Dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng và quản lý hợp đồng của Hợp phần 2 –Phát triển hệ thống xe buýt nhanh (Phần hạ tầng cho BRT) và Hợp phần 3 – Đường đô thi chiến lược thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   Điều 1: Phê duyệt Danh sách ngắn nhà thầu tư vấn gói thầu 3.3- Dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng và quản lý hợp đồng của Hợp phần 2 –Phát triển hệ thống xe buýt nhanh (Phần hạ tầng cho BRT) và Hợp phần 3 – Đường đô thi chiến lược thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng như sau:

 

STT

Tên công ty tư vấn

Quốc tịch

1

Liên danh giữa Consia Consultants (Đan Mạch) và Grusamar (Tây Ban Nha) và tư vấn phụ Interconsult BHGN JSC. (Việt Nam)

Đan Mạch – Tây Ban Nha

2

DOHWA Engineering Co., Ltd. (Hàn Quốc) liên kết với các tư vấn phụ Consulant and Inspection JSC. of Construction Technology and Equipment (Việt Nam) Truong Dinh Transport Engineering Consulting & Investment JSC (Việt Nam)

Hàn Quốc

3

Egis International (Pháp) liên kết với tư vấn phụ Tin Nghia Construction Consulting and Quality Control Joint Stock Company (Việt Nam)

Pháp

4

Liên danh giữa Getinsa Ingenieria S.L (Tây Ban Nha) với SCE (Pháp)

Tây Ban Nha – Pháp

5

Smec International Pty Ltd (Úc) liên kết với các tư vấn phụ Brisbane City Enterprises Pty Ltd (Úc) và Smec Vietnam Joint Stock Company (Việt Nam)

Úc

6

Liên danh giữa Yooshin Engineering Corporation (Hàn Quốc) và ITS Korea (Hàn Quốc) và tư vấn phụ Independent Intellectual Consultant Co., Ltd. (Việt Nam)

Hàn Quốc

 

   Điều 2. Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành của Nhà nước.


   Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


  Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, các Trưởng phòng: Kế hoạch đầu tư, Giám định và Quản lý chất lượng công trình và các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


Đặng Thị Phương Hà


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: