Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Dịch vụ tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (đợt 2) Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Thứ hai, 13 Tháng năm 2013 10:38 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 10/5/2013, Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 274/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu: Dịch vụ tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (đợt 2) Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


  
Điều 1. Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu:


   1. Gói thầu: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (đợt 2) thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.


   2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.


   3. Điều hành dự án: Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.


   4. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương (HVAC).


   5. Giá trúng thầu: 954.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi bốn triệu đồng), đã bao gồm các loại thuế, phí.


   6. Nguồn vốn: Vốn đối ứng của dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.


   7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.


   8. Thời gian thực hiện: 08 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.


   Điều 2. Trách nhiệm của các bên liên quan:


   1. Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng:


   Theo dõi, triển khai thực hiện gói thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và thực hiện thanh quyết toán đúng theo quy định của Nhà nước.


   2. Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương:


   Thực hiện gói thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng quy định.


   Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


   Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương, các Trưởng phòng: Kế hoạch đầu tư, Giám định và Quản lý chất lượng công trình, Tài chính – Kế toán và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.


Đặng Thị Phương Hà


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan