Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Mời quan tâm dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát cải thiện hệ thống thoát cho DSCDP

Thứ sáu, 14 Tháng mười hai 2012 10:25 PDF.  Array In Array  Email

 

THƯ MỜI QUAN TÂM

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Credit No.: ký hợp đồng trước

 

   Tên dịch vụ: Dịch vụ tư vấn lập thiết kế chi tiết, hồ sơ mời thầu, quản lý hợp đồng, giám sát thi công xây dựng và hỗ trợ công tác đấu thầu của Hợp phần 1 - Cải thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải.


  
Gói thầu: 1.1

 

   Hạn cuối nộp hồ sơ quan tâm: 14h00, ngày 27/12/2012.

 

 

   Chính phủ Việt Nam đã xin một khoản tài trợ của Ngân hàng Thế giới để tài trợ kinh phí cho Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (DSCDP) và dự kiến dùng một phần khoản tài trợ này để chi trả cho Dịch vụ tư vấn lập thiết kế chi tiết, hồ sơ mời thầu, quản lý hợp đồng, giám sát thi công xây dựng và hỗ trợ công tác đấu thầu của Hợp phần 1 - Cải thiện nước mưa và nước thải.


   Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm nhưng không giới hạn:


   - Xem xét các tài liệu nghiên cứu khả thi;


   - Lập thiết kế chi tiết - dự toán và các chỉ dẫn kỹ thuật công trình thoát nước mưa, trạm xử lý nước thải,cống thoát nước thảivà đấu nối hộ gia đình tại Đà Nẵng (Công trình gồm khoảng 14 km cống thoát nước mưa, 250m cửa xả ra biển, khoảng 44 km đường ống cống chính, 14trạm bơm nước thải, 40.000 đấu nối nước thải hộ gia đình và nâng cấp trạm xử lý nước thải từ 20.000 m3/ngày đến40.000 m3/ngày);


   - Lập Hồ sơ mời thầu các gói thầu và hỗ trợ Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng đánh giá thầu và lập hợp đồng;


   - Quản lý hợp đồng, giám sát xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị


   Thời gian thực hiện dự kiến: 12 tháng lập thiết kế và Hồ sơ mời thầu + khoảng 31 tháng giám sát thi công + 12 tháng thời gian trách nhiệm sai sót.


   Nay, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng mời các Tư vấn bày tỏ quan tâm về việc cung cấp các dịch vụ nêu trên. Các tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh họ có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ nêu trên. Hồ sơ quan tâm sẽ được xem xét và các đơn vị tư vấn có năng lực tốt nhất sẽ được đưa vào danh sách ngắn.


   Các tiêu chí danh sách ngắn: Tư vấn phải có năng lực và kinh nghiệm trong lập thiết kế chi tiết, hồ sơ mời thầu, quản lý hợp đồng, giám sát xây dựng trong lĩnh vực tương tự. Ngoài ra, tư vấn còn phải có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam hoặc khu vực Đông Nam Á, hoặc tại các nước đang phát triển thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đôi ngũ nhân sự của Tư vấn phải có đủ năng lực để thực hiện gói thầu này.


   Các tư vấn quan tâm cần chú ý đến đoạn 1.9 của Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, phiên bản tháng 01/2011. (“Hướng dẫn tư vấn”), trong đó có nêu chính sách của Ngân hàng về mâu thuẫn lợi ích.


   Các tư vấn có thể liên kết với nhau theo hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để tăng thêm năng lực của mình.


    Một công ty tư vấn sẽ được chọn theo phương thức Tuyển chọn dựa vào chất lượng và chi phí (QCBS) nêu trong Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, phiên bản tháng 01/2011.


   Tư vấn có thể tìm hiểu thêm thông tin theo địa chỉ nêu dưới đây trong giờ làm việc từ 7h30 - 11h30 và từ 13h30 - 17h00, từ thứ hai đến thứ sáu.


   Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được chuyển đến địa chỉ dưới đây trước 14h00 (giờ Việt Nam) ngày 27/12/2012:


   Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng;


   Ông Lương Thạch Vỹ, Trưởng ban;


   Địa chỉ: Số 54 đường Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam;


   Tel: (84-511) 3562677 - 3562679;


   Fax: (84-511) 3562678;


   Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .


Đồng Thị Thu Trang


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan