Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt Điều khoản tham chiếu và Dự toán Gói thầu D62

Thứ tư, 14 Tháng mười một 2012 09:23 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 12/11/2012, sở Giao thông Vận tải đã ra Quyết định số 756/QĐ-SGTVT  phê duyệt Điều khoản tham chiếu và Dự toán gói thầu D62: Dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho Ban QLDA và Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng trong việc thực hiện BRT thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính:  


   1. Mục tiêu công việc của tư vấn:


   - Cung cấp sự hỗ trợ ban đầu cho BQLDA trong việc xem xét Nghiên cứu khả thi BRT.


   - Giúp xây dựng kỹ năng kỹ thuật cho cán bộ BQL và Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng.


   - Hướng dẫn lập Kế hoạch Phát triển giao thông 5 năm (2013-2017) cho Đà Nẵng;


   - Hỗ trợ Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng về những nhiệm vụ ban đầu liên quan đến các chính sách đậu đỗ và quản lý giao thông.


   Để đạt được những mục tiêu này, đề xuất chỉ định một tư vấn hỗ trợ quản lý dự án, người này sẽ thực hiện như một chuyên gia độc lập hỗ trợ cho cán bộ của BQL và Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng theo yêu cầu. Dự kiến công tác tư vấn này sẽ là hai tháng người (46 ngày) đầu vào trải dài trong 6 tháng.


   2. Phạm vi công việc của tư vấn:


    - Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ dự báo và phân tích nhu cầu /mạng lưới đi lại;


    - Nhiệm vụ 2: Phân tích mạng lưới GTCC, quy hoạch dịch vụ, quản lý và vận hành, kế hoạch tài chính;


   - Nhiệm vụ 3: Thiết kế và quy hoạch depot/trạm đầu cuối/nhà ga, tích hợp đô thị, cơ sở hạ tầng BRT khác;


   - Nhiệm vụ 4: Kỹ thuật giao thông và quản lý giao thông công cộng;


   - Nhiệm vụ 5: Truyền thông và thương hiệu.


   Tư vấn sẽ hỗ trợ BQLDA và TTĐKTHGT xem xét, hiệu chỉnh và kiểm tra tất cả các tài liệu kỹ thuật liên quan đến các lĩnh vực này.


   3. Thời gian thực hiện: 06 tháng không liên tục kể từ ngày ký hợp đồng.


   4. Dự toán kinh phí: 63.420 USD (Sáu mươi ba ngàn, bốn trăm hai mươi đô la Mỹ), đã bao gồm các loại thuế, phí (Xem bảng dự toán chi tiết trong Điều khoản tham chiếu đính kèm).


   5. Nguồn vốn: từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới.
  


Đặng Thị Phương Hà


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan