Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Kết quả đấu thầu Gói thầu B18 Lô 1: Mua ô tô thuộc Dự án ĐTCSHTUT

Thứ bảy, 03 Tháng mười một 2012 07:55 PDF.  Array In Array  Email

   Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 737/QĐ-SGTVT ngày 02/11/2012 về việc phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu B18 Lô 1: Mua sắm xe ô tô thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   Điều 1. Phê duyệt Kết quả đấu thầu:


   1. Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô (B18 lô 1) thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng;


   2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng;


   3. Điều hành dự án: Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng;


   4. Tên nhà thầu trúng thầu: Xí nghiệp Toyota Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Phú Tài;


   5. Giá đề nghị trúng thầu: 1.028.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm hai mươi tám triệu đồng), đã bao gồm thuế VAT 10%;


   6. Nguồn vốn: Vốn vay ODA của Ngân hàng thế giới;


   7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;


   8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.


   Điều 2. Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm theo dõi, triển khai thực hiện gói thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, thanh quyết toán đúng theo quy định của Nhà nước.


   Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


   Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Xí nghiệp Toyota Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Phú Tài, các Trưởng phòng: Kế hoạch đầu tư, Giám định và quản lý chất lượng công trình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


Đặng Thị Phương Hà


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan