Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và nội dung thư mời báo giá Gói thầu B18 Lô 1: Mua sắm xe ô tô thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 03 Tháng mười 2012 13:46 PDF.  Array In Array  Email

   Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 622/QĐ-SGTVT ngày 12/9/2012 về việc phê Kế hoạch đấu thầu và nội dung thư mời báo giá Gói thầu B18 Lô 1: Mua sắm xe ô tô thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


  
   1. Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô (B18 lô 1) thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng;


   2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng;


   3. Điều hành dự án: Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng;


   4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh;


   5. Nguồn tài chính: Vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới;


   6. Thời gian lựa chọn nhà thầu:


   - Thời gian gửi Thư mời báo giá: từ ngày 20/9/2012;


   - Hạn cuối nhận báo giá: ngày 28/9/2012;


   - Địa điểm nhận báo giá: Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.


   7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.


   8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.


    Theo Quyết định này, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng sẽ đăng thư mời báo giá trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 03 kỳ liên tiếp theo đúng nội dung tại Điều 1. Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ báo giá và trình thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu và quy định của Ngân hàng thế giới.


   Ngoài ra, Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng đề xuất Sở Giao thông Vận tải thành lập tổ chuyên gia đảm bảo có trình độ chuyên môn, am hiểu nội dung của gói thầu, có kinh nghiệm trong quản lý và quy trình đấu thầu để đánh giá gói thầu này, trình thẩm định và phê duyệt để có căn cứ lựa chọn được nhà thầu phù hợp./.


Đặng Thị Phương Hà


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan