Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Giao Công ty Cổ phần xây dựng tư vấn và thương mại Khánh Gia Nguyễn thi công Nhà vệ sinh công công phía Tây cầu sông Hàn

Thứ ba, 03 Tháng bảy 2012 16:24 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 29/6/2012, UBND thành phố đã ký Công văn số 4771/UBND-QLĐTư ngày 29/6/2012 giao thầu thi công nhà vệ sinh công cộng phía Tây cầu sông Hàn, nội dung cụ thể như sau:
   1. Đồng ý giao Công ty Cổ phần xây dựng tư vấn và thương mại Khánh Gia Nguyễn là đơn vị thi công Nhà vệ sinh công công phía Tây cầu sông Hàn với giá giao thầu bằng giá dự toán xây lắp sau thuế được duyệt.
   2. Giao Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng căn cứ nội dung tại điểm 1, phối hợp với Công ty CP xây dựng tư vấn và thương mại Khánh Gia Nguyễn lập hồ sơ thủ tục lựa chọn nhà thầu theo hình thức chi định thầu đúng quy định hiện hành.
   3. Giao Sở Giao thông vận tải cấp phép để đơn vị thi công triển khai xây dựng.
                                                                                           Hoàng Hữu An


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan