Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu C58 xây dựng đường phía Nam thành phố

Thứ năm, 28 Tháng sáu 2012 14:16 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 4940/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết đấu thầu gói thầu C58 Xây dựng đường phía Nam thành phố các nội dung cụ thể như sau:
   1. Tên gói thầu: C58- Xây dựng đường phía Nam thành phố thuọc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
   2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng
   3. Điều hành dự án: Ban Quản lý các dự án Đầu tưu cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng
   4. Nhà thầu thực hiện hợp đồng: Liên danh Cty Cổ phần xây dựng công trình 545 và Cty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất – Xây dựng Đông Mê Kông
   5. Giá trị hợp đồng: 413.771.406.260 đồng
   6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
   7. Nguồn vốn: Vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước.
   8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.
   Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm theo dõi, triển khai thực hiện gói thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, thanh quyết toán đúng theo quy định của Nhà nước.
                                                                                              
Thiên PhươngCÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan