Mời thầu và Kết quả đấu thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu B54B

Thứ ba, 06 Tháng ba 2012 08:11 PDF.  Array In Array  Email

   Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng
   Tên gói thầu: Gói thầu B54B - : Xây dựng dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải tại trạm XLNT Hòa Xuân (Cung cấp, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng).
   Tên dự án: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng
   Nguồn vốn: Vốn Ngân hàng thế giới và vốn đối ứng của thành phố Đà Nẵng
   Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB)
   Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 7 giờ 30 ngày 15/3/2012 đến 13 giờ 30 ngày 23/5/2012 (trong giờ hành chính)
   Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng Kế hoạch & Đấu thầu (tầng 4) - Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng - Số 54 Thái Phiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
   Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 4.000.000 VND hoặc 200 USD
   Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng Kế hoạch & Đấu thầu (tầng 4) - Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng - Số 54 Thái Phiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
   Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 23, 2012
   Bảo đảm dự thầu: 4.500.000.000 VNĐ (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
   Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 23/5/2012 tại Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
                                                                                       Đồng Thị Thu Trang


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan