Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu D35b: Dịch vụ tư vấn giám sát kế hoạch hành động tái định cư giai đoạn 2 thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 01 Tháng hai 2012 09:16 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 16/01/2012, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu D35b: Dịch vụ tư vấn giám sát kế hoạch hành động tái định cư giai đoạn 2 thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Cơ sở hạ tầng, Môi trường và Xã hội (SEI Consultants), với giá trúng thầu là 765.875.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi lăm triệu, tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) đã bao gồm tất cả các loại thuế. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày kí hợp đồng.
   Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm theo dõi, triển khai thực hiện gói thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, thanh quyết toán đúng theo quy định của Nhà nước.
                                                                                      
Đặng Thị Phương HàCÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan